Net als in België zijn de peilen en debieten van de waterlopen in Luxemburg heel snel fors gestegen tot erg hoge niveaus en ook de komende uren zullen ze blijven stijgen, benadrukken de autoriteiten. Op verschillende plaatsen in het Groothertogdom zijn mensen geëvacueerd uit overstroomde huizen, terwijl het wegverkeer door de wateroverlast op tientallen plaatsen verstoord is. Er is nu een centrum ingericht om operaties van de hulpdiensten te coördineren. De brandweerploegen zijn "op het maximum van hun capaciteiten" ingezet en moesten al massaal uitrukken in heel Luxemburg. "Gezien de omvang van de gevallen concentreert de brandweer zich op het in veiligheid brengen van mensen in gevaar en de bescherming van kritieke en strategische infrastructuren", luidt het. (Belga)

Net als in België zijn de peilen en debieten van de waterlopen in Luxemburg heel snel fors gestegen tot erg hoge niveaus en ook de komende uren zullen ze blijven stijgen, benadrukken de autoriteiten. Op verschillende plaatsen in het Groothertogdom zijn mensen geëvacueerd uit overstroomde huizen, terwijl het wegverkeer door de wateroverlast op tientallen plaatsen verstoord is. Er is nu een centrum ingericht om operaties van de hulpdiensten te coördineren. De brandweerploegen zijn "op het maximum van hun capaciteiten" ingezet en moesten al massaal uitrukken in heel Luxemburg. "Gezien de omvang van de gevallen concentreert de brandweer zich op het in veiligheid brengen van mensen in gevaar en de bescherming van kritieke en strategische infrastructuren", luidt het. (Belga)