Volgens de HGR zijn er drie belangrijke lessen te trekken uit rampen in het verleden. "Een eerste, essentiële conclusie is dat we moeten beseffen dat, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, een ernstig nucleair ongeval zich werkelijk kan voordoen, zelfs in technologisch geavanceerde landen zoals België", luidt het. De twee andere lessen zijn dat de verspreiding van radioactiviteit een groot gebied kan ontwrichten en dat de gevolgen ettelijke jaren kan duren. De huidige noodplanning voldoet niet om het hoofd te bieden aan een eventuele kernramp, stelt de raad. Die pleit dan ook onder meer voor de uitbreiding van de planningszones tot 20 kilometer voor de evacuatie van burgers en tot 100 kilometer voor de snelle verdeling van niet-radioactief jodium om de schildklier te beschermen. Die zones zijn nu vastgelegd op respectievelijk 10 en 20 kilometer. De HGR vraagt daarnaast onder andere een betere coördinatie op Europees niveau met op termijn de oprichting van een nucleaire veiligheidsinstantie binnen de Europese Unie en een transparantere communicatie met de bevolking. "Die verloopt nog te vaak in één richting", luidt het. (Belga)

Volgens de HGR zijn er drie belangrijke lessen te trekken uit rampen in het verleden. "Een eerste, essentiële conclusie is dat we moeten beseffen dat, hoe onwaarschijnlijk het ook lijkt, een ernstig nucleair ongeval zich werkelijk kan voordoen, zelfs in technologisch geavanceerde landen zoals België", luidt het. De twee andere lessen zijn dat de verspreiding van radioactiviteit een groot gebied kan ontwrichten en dat de gevolgen ettelijke jaren kan duren. De huidige noodplanning voldoet niet om het hoofd te bieden aan een eventuele kernramp, stelt de raad. Die pleit dan ook onder meer voor de uitbreiding van de planningszones tot 20 kilometer voor de evacuatie van burgers en tot 100 kilometer voor de snelle verdeling van niet-radioactief jodium om de schildklier te beschermen. Die zones zijn nu vastgelegd op respectievelijk 10 en 20 kilometer. De HGR vraagt daarnaast onder andere een betere coördinatie op Europees niveau met op termijn de oprichting van een nucleaire veiligheidsinstantie binnen de Europese Unie en een transparantere communicatie met de bevolking. "Die verloopt nog te vaak in één richting", luidt het. (Belga)