Al weken komen ouders en school in Brussel op straat tegen de ongezonde lucht in hun stad. Ze maken zich zorgen. Terecht zorgen, zo blijkt nog maar eens. De luchtkwaliteit in Brussel is verontrustend slecht. Dat blijkt uit de resultaten van de grootschalige meetactie NO2 Pollution die Groen en Ecolo samen met honderden vrijwilligers in Brussel organiseerde. Maar liefst 35 van de meetpunten overschrijden de EU-jaargrenswaarde van 40 μg/m³ NO2.

Op dit moment zijn er maar negen officiële meetpunten in Brussel. Daarom hingen honderden vrijwillige Brusselaars meetbuisjes op in heel het Brussels Gewest in de periode februari-maart 2018. De verzamelde meetbuisjes lieten we analyseren en de resultaten zijn verontrustend.

Brusselaars stikken in ongezonde lucht

Zo blijkt duidelijk dat de gewestwegen en invalswegen- niet verrassend de wegen met het meeste autoverkeer - het meest vervuild zijn. Zo overschreden 13 van de 37 meetpunten in Elsene de EU-jaargrenswaarde, waaronder bijvoorbeeld de Louizalaan en de Kroonlaan.

Noodplan voor gezonde Brusselse lucht: investeer in luchtwegen, niet in autowegen.

Eén van de ergste punten was de uitgang van de Leopold II-tunnel aan de Basiliek van Koekelberg. Daar bedroeg een van de meetresultaten de hallucinante waarde van maar liefst 70 µg/m³, bijna het dubbele van de aanvaardbare norm. De luchtkwaliteit zal in deze buurt de komende drie jaar nog verslechteren, door de werken aan de Leopold II tunnel. Al het tunnelverkeer (40.000 voertuigen per dag) komt tijdens deze werken bovengronds. Niet alleen voor de buurtbewoners een slechte zaak maar ook voor alle pendelaars. Bovendien voorziet de Brusselse regering tijdens en na de werken aan de tunnel geen extra maatregelen om de ongezonde lucht te filteren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Onbegrijpelijk.

We zien ook dat de luchtkwaliteit in de buurt van crèches, scholen en ook ziekenhuizen en rustoorden verontrustend slecht is. Dit zijn plekken waar net extra kwetsbare mensen komen en er dus dringend maatregelen nodig zijn.

Snel-snel, op dezelfde dag als de bekendmaking van de meetresultaten, kondigde Brussels minister Céline Fremault (cdH) een dieselban aan tegen 2030. Twaalf jaar is te lang wachten voor de Brusselaars, maar het zou een stap in de goede richting zijn. Minister-president Rudi Vervoort (PS) floot zijn minister van Leefmilieu helaas ook onmiddellijk terug: "de ban is nog niet verworven" en "er is nog heel wat studiewerk nodig". Tot zover het noodplan van de Brusselse regering om de ziekmakende lucht in ons gewest aan te pakken.

Schoneluchtzones

Slechte luchtkwaliteit is een meerkoppig monster en moet dus ook op verschillende fronten worden aangepakt. De lage emissie-zone in Brussel kan misschien voor enige verbetering van de luchtkwaliteit zorgen, maar dit is onvoldoende.

Met Groen en Ecolo pleiten we voor schoneluchtzones, die ook werk maken op minder gemotoriseerd verkeer, een betere isolering van gebouwen en promoten van schone verwarmingstechnologieën. Ook een slimme kilometerheffing in de hoofdstad kan een belangrijke maatregel zijn. Bovendien vragen we een volledige dieselban in het gewest tegen 2025 en een gewestelijk mobiliteitsplan dat niet enkel de mobiliteitsstromen beheert maar ook de autodruk drastisch verlaagt en de luchtkwaliteit in rekening neemt.

De Brusselse regering zou haar burgers meer moeten betrekken bij het meten en aanpakken van de slechte luchtkwaliteit.

Uit onze resultaten blijkt dat stadsgroen een positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Toch behalen we op deze punten slechts aanvaardbare, dus zelfs geen echt opvallend positieve resultaten. Nergens in onze stad lijkt de lucht écht gezond te zijn, zelfs niet op de groene plekjes in onze stad. Bovendien blijft de Brusselse regering tienduizenden bomen per jaar kappen. Een gecoördineerd bomenplan is dringend nodig. We willen met Groen en Ecolo een budget van 200.000 à 500.000 euro per jaar vrijmaken om gericht bomen aan te planten tegen luchtvervuiling.

Het enthousiasme van de Brusselaar om deel te nemen aan deze actie was opvallend. Ze maken zich terecht zorgen om de gezondheid van hun kinderen. De Brusselse regering zou haar burgers meer moeten betrekken bij het meten en aanpakken van de slechte luchtkwaliteit. Dat de Brusselse minister Céline Fremault tijdens de Commissie Leefmilieu minachtend doet over een grootschalig meetproject, gedragen door de Brusselaars, is onbegrijpelijk. Het zou de Brusselse regering moeten zijn, die een actie als NO2 Pollution op poten zet.

In Vlaanderen loopt de grote Curieuzeneuzen-actie samen met de Vlaamse overheid. Er is een verdubbeling aan meetpunten nodig om een correct beleid over luchtkwaliteit te voeren. De door ons geïdentificeerde zwarte meetpunten in bepaalde wijken zijn een nuttig startpunt om meer metingen uit te voeren.

Annemie Maes (Brussels Parlementslid Groen)

Arnaud Pinxteren (Brussels Parlementslid Ecolo)

Al weken komen ouders en school in Brussel op straat tegen de ongezonde lucht in hun stad. Ze maken zich zorgen. Terecht zorgen, zo blijkt nog maar eens. De luchtkwaliteit in Brussel is verontrustend slecht. Dat blijkt uit de resultaten van de grootschalige meetactie NO2 Pollution die Groen en Ecolo samen met honderden vrijwilligers in Brussel organiseerde. Maar liefst 35 van de meetpunten overschrijden de EU-jaargrenswaarde van 40 μg/m³ NO2. Op dit moment zijn er maar negen officiële meetpunten in Brussel. Daarom hingen honderden vrijwillige Brusselaars meetbuisjes op in heel het Brussels Gewest in de periode februari-maart 2018. De verzamelde meetbuisjes lieten we analyseren en de resultaten zijn verontrustend. Zo blijkt duidelijk dat de gewestwegen en invalswegen- niet verrassend de wegen met het meeste autoverkeer - het meest vervuild zijn. Zo overschreden 13 van de 37 meetpunten in Elsene de EU-jaargrenswaarde, waaronder bijvoorbeeld de Louizalaan en de Kroonlaan. Eén van de ergste punten was de uitgang van de Leopold II-tunnel aan de Basiliek van Koekelberg. Daar bedroeg een van de meetresultaten de hallucinante waarde van maar liefst 70 µg/m³, bijna het dubbele van de aanvaardbare norm. De luchtkwaliteit zal in deze buurt de komende drie jaar nog verslechteren, door de werken aan de Leopold II tunnel. Al het tunnelverkeer (40.000 voertuigen per dag) komt tijdens deze werken bovengronds. Niet alleen voor de buurtbewoners een slechte zaak maar ook voor alle pendelaars. Bovendien voorziet de Brusselse regering tijdens en na de werken aan de tunnel geen extra maatregelen om de ongezonde lucht te filteren en de luchtkwaliteit te verbeteren. Onbegrijpelijk. We zien ook dat de luchtkwaliteit in de buurt van crèches, scholen en ook ziekenhuizen en rustoorden verontrustend slecht is. Dit zijn plekken waar net extra kwetsbare mensen komen en er dus dringend maatregelen nodig zijn. Snel-snel, op dezelfde dag als de bekendmaking van de meetresultaten, kondigde Brussels minister Céline Fremault (cdH) een dieselban aan tegen 2030. Twaalf jaar is te lang wachten voor de Brusselaars, maar het zou een stap in de goede richting zijn. Minister-president Rudi Vervoort (PS) floot zijn minister van Leefmilieu helaas ook onmiddellijk terug: "de ban is nog niet verworven" en "er is nog heel wat studiewerk nodig". Tot zover het noodplan van de Brusselse regering om de ziekmakende lucht in ons gewest aan te pakken. Slechte luchtkwaliteit is een meerkoppig monster en moet dus ook op verschillende fronten worden aangepakt. De lage emissie-zone in Brussel kan misschien voor enige verbetering van de luchtkwaliteit zorgen, maar dit is onvoldoende. Met Groen en Ecolo pleiten we voor schoneluchtzones, die ook werk maken op minder gemotoriseerd verkeer, een betere isolering van gebouwen en promoten van schone verwarmingstechnologieën. Ook een slimme kilometerheffing in de hoofdstad kan een belangrijke maatregel zijn. Bovendien vragen we een volledige dieselban in het gewest tegen 2025 en een gewestelijk mobiliteitsplan dat niet enkel de mobiliteitsstromen beheert maar ook de autodruk drastisch verlaagt en de luchtkwaliteit in rekening neemt. Uit onze resultaten blijkt dat stadsgroen een positief effect heeft op de luchtkwaliteit. Toch behalen we op deze punten slechts aanvaardbare, dus zelfs geen echt opvallend positieve resultaten. Nergens in onze stad lijkt de lucht écht gezond te zijn, zelfs niet op de groene plekjes in onze stad. Bovendien blijft de Brusselse regering tienduizenden bomen per jaar kappen. Een gecoördineerd bomenplan is dringend nodig. We willen met Groen en Ecolo een budget van 200.000 à 500.000 euro per jaar vrijmaken om gericht bomen aan te planten tegen luchtvervuiling.Het enthousiasme van de Brusselaar om deel te nemen aan deze actie was opvallend. Ze maken zich terecht zorgen om de gezondheid van hun kinderen. De Brusselse regering zou haar burgers meer moeten betrekken bij het meten en aanpakken van de slechte luchtkwaliteit. Dat de Brusselse minister Céline Fremault tijdens de Commissie Leefmilieu minachtend doet over een grootschalig meetproject, gedragen door de Brusselaars, is onbegrijpelijk. Het zou de Brusselse regering moeten zijn, die een actie als NO2 Pollution op poten zet. In Vlaanderen loopt de grote Curieuzeneuzen-actie samen met de Vlaamse overheid. Er is een verdubbeling aan meetpunten nodig om een correct beleid over luchtkwaliteit te voeren. De door ons geïdentificeerde zwarte meetpunten in bepaalde wijken zijn een nuttig startpunt om meer metingen uit te voeren. Annemie Maes (Brussels Parlementslid Groen) Arnaud Pinxteren (Brussels Parlementslid Ecolo)