Vandaag telt de wachtlijst voor sociale woningen in het Brussels Gewest bijna 49.000 mensen. Het noodplan moet minstens 15.000 gezinnen tijdens deze legislatuur een oplossing aanbieden, kondigde staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) op een persconferentie aan. Daarvoor komen er 4.650 nieuwe sociale woningen door bouw of verwerving. De hervorming van de huurtoelage moet zorgen voor 12.800 nieuwe begunstigden. Voorts worden 1.750 openbare woningen beschikbaar gesteld aan het tarief voor sociale woningen en komen er 2.500 extra woningen bij de sociale verhuurkantoren (SVK's) bij. Ook worden 36.758 sociale woningen gerenoveerd. Het plan voorziet 650 nieuwe woningen door de aankoop en renovatie van bestaande woningen en de aankoop van sleutel-op-de-deurwoningen en nieuwe woningen op bestelling. Daarnaast wordt deze legislatuur vijf miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van leegstaande woningen, die voortaan wordt gecentraliseerd bij Brussel Huisvesting. De bevoegde cel wordt met 8 VTE's versterkt en er komt een gewestelijk kadaster van leegstaande woningen. De gemeenten moeten de leegstaande woningen opnieuw op de markt brengen. Het systeem van huurtoelage, dat momenteel slechts 400 gezinnen helpt, wordt hervormd met een semi-automatische procedure door de inkomensgegevens met de gegevens over de gezinssamenstelling te koppelen. De potentiële begunstigden krijgen een vooraf ingevuld formulier dat enkel nog moet ondertekend worden. Ruim 12.500 gezinnen komen in aanmerking voor de toelage, die kan variëren van 120 tot 280 euro. Om betaalbare huurprijzen op de privémarkt te waarborgen komt er een conventioneringssysteem. De verhuurder verbindt er zich toe om een woning te verhuren die aan meerdere voorwaarden voldoet, met een huurprijs die onder de referentiehuurprijs ligt van het indicatieve rooster. In ruil krijgt hij toegang tot renovatiepremies. Er zal ook onderzocht worden of een huurgarantieverzekering voor geconventioneerde verhuurders kan worden aangeboden. (Belga)

Vandaag telt de wachtlijst voor sociale woningen in het Brussels Gewest bijna 49.000 mensen. Het noodplan moet minstens 15.000 gezinnen tijdens deze legislatuur een oplossing aanbieden, kondigde staatssecretaris voor Huisvesting Nawal Ben Hamou (PS) op een persconferentie aan. Daarvoor komen er 4.650 nieuwe sociale woningen door bouw of verwerving. De hervorming van de huurtoelage moet zorgen voor 12.800 nieuwe begunstigden. Voorts worden 1.750 openbare woningen beschikbaar gesteld aan het tarief voor sociale woningen en komen er 2.500 extra woningen bij de sociale verhuurkantoren (SVK's) bij. Ook worden 36.758 sociale woningen gerenoveerd. Het plan voorziet 650 nieuwe woningen door de aankoop en renovatie van bestaande woningen en de aankoop van sleutel-op-de-deurwoningen en nieuwe woningen op bestelling. Daarnaast wordt deze legislatuur vijf miljoen euro uitgetrokken voor de bestrijding van leegstaande woningen, die voortaan wordt gecentraliseerd bij Brussel Huisvesting. De bevoegde cel wordt met 8 VTE's versterkt en er komt een gewestelijk kadaster van leegstaande woningen. De gemeenten moeten de leegstaande woningen opnieuw op de markt brengen. Het systeem van huurtoelage, dat momenteel slechts 400 gezinnen helpt, wordt hervormd met een semi-automatische procedure door de inkomensgegevens met de gegevens over de gezinssamenstelling te koppelen. De potentiële begunstigden krijgen een vooraf ingevuld formulier dat enkel nog moet ondertekend worden. Ruim 12.500 gezinnen komen in aanmerking voor de toelage, die kan variëren van 120 tot 280 euro. Om betaalbare huurprijzen op de privémarkt te waarborgen komt er een conventioneringssysteem. De verhuurder verbindt er zich toe om een woning te verhuren die aan meerdere voorwaarden voldoet, met een huurprijs die onder de referentiehuurprijs ligt van het indicatieve rooster. In ruil krijgt hij toegang tot renovatiepremies. Er zal ook onderzocht worden of een huurgarantieverzekering voor geconventioneerde verhuurders kan worden aangeboden. (Belga)