Volgende week ligt de noodbegroting, ook bekend als de voorlopige twaalfden, voor in het parlement. De minderheidsregering in lopende zaken heeft de steun nodig van een parlementaire meerderheid om de boel draaiende te houden.
...

Volgende week ligt de noodbegroting, ook bekend als de voorlopige twaalfden, voor in het parlement. De minderheidsregering in lopende zaken heeft de steun nodig van een parlementaire meerderheid om de boel draaiende te houden.Eind vorig jaar beroerde een onverwacht goedgekeurd amendement van de PVDA nog de gemoederen. Dat amendement, bedoeld voor extra zorgpersoneel, had een prijskaartje van een klein half miljard euro op jaarbasis en werd mee mogelijk gemaakt door de ja-stemmen van het Vlaams Belang. De regeringspartijen waren ontstemd, maar keurden het hele pakket uiteindelijk goed.Begrotingsminister David Clarinval (MR) wil die situatie vermijden anno 2020. 'Ik roep de verschillende fracties op om de voorlopige twaalfden niet te gebruiken om maatregelen met onzekere financiering door te duwen', zegt hij in Le Soir.Clarinval doelt bijvoorbeeld op de verlaging van de btw op elektriciteit van 21 naar 6 procent. Die zou volgens de Franstalige liberaal 600 miljoen euro kosten. Gegeven de economische impact van onder meer het coronavirus 'moeten we de doos van Pandora niet openen'. Ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten roept opnieuw op tot 'verantwoordelijkheidszin'.Is het parlement bereid om die wens in te willigen? Het Vlaams Belang alvast niet. 'Wij zijn het niet die het begrotingstekort tot 12 miljard euro hebben gebracht', zegt fractieleider Barbara Pas. 'We hebben in het verleden altijd amendementen ingediend en gesteund die geld opleveren om te compenseren wat we willen uitgeven.' Zo wil haar fractie beknibbelen op het koningshuis en op Fedasil, het agentschap dat asielzoekers opvangt.Ook de PVDA-fractie zal zich laten horen. Voorzitter Peter Mertens noemt de oproep van Clarinval zelfs 'een provocatie'. 'Voor minstens 400.000 Belgen dreigt er energie-armoede. Wij hadden al een voorstel klaarliggen om de btw te verlagen naar 6 procent. Maar wij gaan nu werken via de voorlopige twaalfden.' PVDA wil de btw-verlaging financieren door onder meer de meerwaarde op aandelen opnieuw forser te belasten.In de verkiezingscampagne steunden het Vlaams Belang en de socialisten de btw-verlaging op elektriciteit eveneens. PS-fractieleider Ahmed Laaouej 'betreurt' dat Clarinval 'parlementaire initiatieven met een sociaal karakater afdoet als populisme', zo zegt hij in Le Soir. Zijn SP.A-collega Meryame Kitir vindt het op haar beurt 'vergezocht' van de minister om de voorlopige twaalfden te linken aan het coronavirus. Kitir laat voorlopig nog niet in haar kaarten kijken over welke amendementen ze al dan niet indient of zal steunen. PS, SP.A, PVDA-PTB en Vlaams Belang komen samen wel niet aan de vereiste meerderheid om de btw te verlagen.Groen-fractieleider Kristof Calvo zegt een 'constructieve houding' aan te blijven houden. 'Maar ik ga niet in de media onderhandelen. We zullen de dialoog met de regering zeker aangaan.' Peter De Roover, fractieleider van N-VA, zegt het argument van het coronavirus 'niet eens nodig te hebben'. Ook hij benadrukt dat er naast mogelijke nieuwe uitgaven ook inkomsten moeten worden geplaatst. 'Als je alleen aan de plezante kant zit, is dat weinig verantwoordelijk.' De reden dat zijn fractie de voorlopige twaalfden in het verleden niet goedkeurde, was naar eigen zeggen omdat de regering zich niet 'keurig' aan de voorlopige twaalfden hield, door onder meer extra geld vrij te maken voor asiel en migratie.Daarom stelt hij zich vragen bij de uitspraak van Clarinval dat 'de gezondheid primeert op het begrotingstekort'. 'Het kan niet de bedoeling zijn dat men onder het mom van corona plots alle sluizen openzet', aldus De Roover.