Vanraes is 'erg geraakt en ontgoocheld' dat Vlaanderen investeringen van de Brusselse regering in het onderwijs aanvecht voor het Grondwettelijk Hof.

Brussel kampt, gezien de snelle bevolkingsgroei, met dreigende tekorten in de kinderopvang en het onderwijs. De Brusselse regering heeft daarom 9 miljoen euro voorzien (begroting 2011) om 3.500 nieuwe plaatsen te creëren tegen de start van het schooljaar 2012-2013.

Vlaanderen pikt dat niet omdat onderwijs een gemeenschaps- en niet een gewestbevoegdheid is.

'Kinderen het slachtoffer'
'Indien straks de beslissing van het gewest vernietigd zou worden, ziet het Vlaams onderwijs in Brussel dus 20 procent van die 9 miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan', zegt Vanraes, binnen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor onderwijs.

Als de Brusselse beslissing vernietigd wordt, zijn de kinderen het slachtoffer. 'Mocht u een juridische overwinning boeken, dan nog wens ik u veel succes om dit uit te leggen aan de ouders van kinderen die straks geen plaats meer hebben op de Brusselse schoolbanken.'

'Al uw juridische bezwaren ten spijt, ben ik van mening dat elke overheid de plicht heeft om het grondrecht op onderwijs te garanderen. Dat is dan ook het fundamentele uitgangspunt van de onderbouw van de beslissing die de Brusselse regering heeft genomen. 'Nood breekt wet', zo heet dat.'

70 miljoen euro nodig tegen 2012 Vlaanderen investeert dit jaar 8 miljoen euro in acht projecten in het Brusselse basisonderwijs. Maar alles samen, inclusief die 8 miljoen, is tegen 2012 45 miljoen euro nodig van de Vlaamse gemeenschap, aldus Vanraes. Aan de VGC wordt daarnaast nog eens 25 miljoen euro gevraagd, luidt het.

Ook langs Franstalige kant 'rijdt de minister van Onderwijs met de remmen dicht' en gaan er niet voldoende middelen naar capaciteitsuitbreiding in Brussel.

'Vandaar dat 'alle' ministers van het Brussels Gewest collegiaal en unaniem beslisten om eenmalig gewestgeld te stoppen in onderwijs, over de taalgrens heen. Alle gemeenschappen moeten dus voor hun onderwijs opkomen, wat meteen een waarborg is voor de tweetaligheid in de hoofdstad.'

Ook heeft Vanraes vragen bij de juridische argumenten van de Vlaamse regering. Elke overheid moet erover waken dat elke leerling binnen een redelijke afstand een school moet vinden, luidt het. 'Gewesten hebben zo bijvoorbeeld inzake ruimtelijke ordening de bevoegdheid om gronden uit te rusten voor diensten, aan stadsvernieuwing te doen of een grond- en pandenbeleid te voeren. De eenmalige financiële injectie van het gewest voor onderwijs kan perfect binnen dit bevoegdheidsconcept gekaderd worden.' (Belga/SD)

Vanraes is 'erg geraakt en ontgoocheld' dat Vlaanderen investeringen van de Brusselse regering in het onderwijs aanvecht voor het Grondwettelijk Hof. Brussel kampt, gezien de snelle bevolkingsgroei, met dreigende tekorten in de kinderopvang en het onderwijs. De Brusselse regering heeft daarom 9 miljoen euro voorzien (begroting 2011) om 3.500 nieuwe plaatsen te creëren tegen de start van het schooljaar 2012-2013. Vlaanderen pikt dat niet omdat onderwijs een gemeenschaps- en niet een gewestbevoegdheid is. 'Kinderen het slachtoffer' 'Indien straks de beslissing van het gewest vernietigd zou worden, ziet het Vlaams onderwijs in Brussel dus 20 procent van die 9 miljoen euro aan zijn neus voorbijgaan', zegt Vanraes, binnen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd voor onderwijs. Als de Brusselse beslissing vernietigd wordt, zijn de kinderen het slachtoffer. 'Mocht u een juridische overwinning boeken, dan nog wens ik u veel succes om dit uit te leggen aan de ouders van kinderen die straks geen plaats meer hebben op de Brusselse schoolbanken.' 'Al uw juridische bezwaren ten spijt, ben ik van mening dat elke overheid de plicht heeft om het grondrecht op onderwijs te garanderen. Dat is dan ook het fundamentele uitgangspunt van de onderbouw van de beslissing die de Brusselse regering heeft genomen. 'Nood breekt wet', zo heet dat.' 70 miljoen euro nodig tegen 2012 Vlaanderen investeert dit jaar 8 miljoen euro in acht projecten in het Brusselse basisonderwijs. Maar alles samen, inclusief die 8 miljoen, is tegen 2012 45 miljoen euro nodig van de Vlaamse gemeenschap, aldus Vanraes. Aan de VGC wordt daarnaast nog eens 25 miljoen euro gevraagd, luidt het. Ook langs Franstalige kant 'rijdt de minister van Onderwijs met de remmen dicht' en gaan er niet voldoende middelen naar capaciteitsuitbreiding in Brussel. 'Vandaar dat 'alle' ministers van het Brussels Gewest collegiaal en unaniem beslisten om eenmalig gewestgeld te stoppen in onderwijs, over de taalgrens heen. Alle gemeenschappen moeten dus voor hun onderwijs opkomen, wat meteen een waarborg is voor de tweetaligheid in de hoofdstad.' Ook heeft Vanraes vragen bij de juridische argumenten van de Vlaamse regering. Elke overheid moet erover waken dat elke leerling binnen een redelijke afstand een school moet vinden, luidt het. 'Gewesten hebben zo bijvoorbeeld inzake ruimtelijke ordening de bevoegdheid om gronden uit te rusten voor diensten, aan stadsvernieuwing te doen of een grond- en pandenbeleid te voeren. De eenmalige financiële injectie van het gewest voor onderwijs kan perfect binnen dit bevoegdheidsconcept gekaderd worden.' (Belga/SD)