"Wat de mondmaskers in zorginstellingen betreft: de richtlijn vanuit het agentschap is dat zorgkundigen en de verpleegkundigen enkel mondmaskers moeten dragen bij effectief besmette COVID-bewoners. Preventief mag dergelijk beschermingsmateriaal dus niet worden gedragen. Dat beeld contrasteert met het beeld in de media van zeer goed ingepakte zorgverleners", vindt De Bast. "Daardoor ontstaat bij het zorgpersoneel paniek en hebben heel wat woonzorgcentra, maar zeker ook de thuiszorgdiensten, het gevoel dat ze op de laatste plaats komen wat beschermingsmateriaal betreft. Ze worden als het ware in de vuurlinie gestuurd zonder wapens. Er ontstaat zo ook een onrechtvaardigheidsgevoel. De directeurs geven aan dat het zo moeilijk is om hun personeel te blijven motiveren." "Daarnaast blijven verschillende woonzorgcentra kampen met afwezigheid van (zorg)personeel; sommige huisartsen blijven personeel te snel ziekteverlof voorschrijven, wat niet in overeenstemming is met de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en van Sciensano. Bepaalde huisartsenkringen blijven vasthouden aan de initiële afspraken, zetten personeel te snel thuis waardoor woonzorgcentra in de problemen komen. Dat is op termijn niet houdbaar. Hier is overleg en bijsturing nodig", meent VVSG. In de afvalintercommunales bedraagt het ziekteverzuim door corona ongeveer 8 procent, wat stabiel is tegenover de voorbije weken. "Op dit moment zijn er geen noemenswaardige problemen", zegt de VVSG-woordvoerster. "Gemeenten sparen geen moeite om afvalophaling te laten gebeuren, want het gaat om een essentiële dienstverlening. De recyclageparken zijn nu nog dicht op basis van een beslissing van de Vlaamse regering, maar ze kunnen volgende week weer open." (Belga)

"Wat de mondmaskers in zorginstellingen betreft: de richtlijn vanuit het agentschap is dat zorgkundigen en de verpleegkundigen enkel mondmaskers moeten dragen bij effectief besmette COVID-bewoners. Preventief mag dergelijk beschermingsmateriaal dus niet worden gedragen. Dat beeld contrasteert met het beeld in de media van zeer goed ingepakte zorgverleners", vindt De Bast. "Daardoor ontstaat bij het zorgpersoneel paniek en hebben heel wat woonzorgcentra, maar zeker ook de thuiszorgdiensten, het gevoel dat ze op de laatste plaats komen wat beschermingsmateriaal betreft. Ze worden als het ware in de vuurlinie gestuurd zonder wapens. Er ontstaat zo ook een onrechtvaardigheidsgevoel. De directeurs geven aan dat het zo moeilijk is om hun personeel te blijven motiveren." "Daarnaast blijven verschillende woonzorgcentra kampen met afwezigheid van (zorg)personeel; sommige huisartsen blijven personeel te snel ziekteverlof voorschrijven, wat niet in overeenstemming is met de richtlijnen van het agentschap Zorg en Gezondheid en van Sciensano. Bepaalde huisartsenkringen blijven vasthouden aan de initiële afspraken, zetten personeel te snel thuis waardoor woonzorgcentra in de problemen komen. Dat is op termijn niet houdbaar. Hier is overleg en bijsturing nodig", meent VVSG. In de afvalintercommunales bedraagt het ziekteverzuim door corona ongeveer 8 procent, wat stabiel is tegenover de voorbije weken. "Op dit moment zijn er geen noemenswaardige problemen", zegt de VVSG-woordvoerster. "Gemeenten sparen geen moeite om afvalophaling te laten gebeuren, want het gaat om een essentiële dienstverlening. De recyclageparken zijn nu nog dicht op basis van een beslissing van de Vlaamse regering, maar ze kunnen volgende week weer open." (Belga)