Goubin, onderzoeker bij Kortom vzw en Thomas More Hogeschool, onderzocht hoe de organisatie van de coronacommunicatie bij de overheid en socialprofitsector verliep tussen 10 maart en eind september. Eén van de resultaten is dat 65% van de communicatiemedewerkers kampte met versnipperde, onduidelijke en voor interpretatie vatbare richtlijnen van (andere) overheden. Bijna de helft gaf dan ook aan behoefte te hebben aan een centrale overheidsdienst die instaat voor het managen van de coronacommunicatie. Vooral steden en gemeenten trokken aan de alarmbel. "Er is nood aan een gemeenschappelijke communicatiestrategie die duidelijk maakt wat we willen bereiken en hoe we dat gericht gaan doen. Momenteel ontbreekt het kompas, het routeplan ook. Op federaal en Vlaams niveau werd veel verdienstelijk campagnemateriaal ontwikkeld, maar de onderlinge afstemming ontbreekt nog te vaak", zegt Goubin. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een online enquête bij 456 communicatiemedewerkers uit overheid- en socialprofitorganisaties. Daarnaast hielden 30 communicatiemedewerkers van april tot juni een dagboek bij om inzicht te bieden in hun dagelijkse taken en beleving. Ten slotte interviewde Kortom vzw 22 communicatieverantwoordelijken. (Belga)

Goubin, onderzoeker bij Kortom vzw en Thomas More Hogeschool, onderzocht hoe de organisatie van de coronacommunicatie bij de overheid en socialprofitsector verliep tussen 10 maart en eind september. Eén van de resultaten is dat 65% van de communicatiemedewerkers kampte met versnipperde, onduidelijke en voor interpretatie vatbare richtlijnen van (andere) overheden. Bijna de helft gaf dan ook aan behoefte te hebben aan een centrale overheidsdienst die instaat voor het managen van de coronacommunicatie. Vooral steden en gemeenten trokken aan de alarmbel. "Er is nood aan een gemeenschappelijke communicatiestrategie die duidelijk maakt wat we willen bereiken en hoe we dat gericht gaan doen. Momenteel ontbreekt het kompas, het routeplan ook. Op federaal en Vlaams niveau werd veel verdienstelijk campagnemateriaal ontwikkeld, maar de onderlinge afstemming ontbreekt nog te vaak", zegt Goubin. De resultaten van dit onderzoek zijn gebaseerd op een online enquête bij 456 communicatiemedewerkers uit overheid- en socialprofitorganisaties. Daarnaast hielden 30 communicatiemedewerkers van april tot juni een dagboek bij om inzicht te bieden in hun dagelijkse taken en beleving. Ten slotte interviewde Kortom vzw 22 communicatieverantwoordelijken. (Belga)