De COC kreeg de voorbije jaren veel meldingen van vakbondsafgevaardigden over agressie in het onderwijs. Om de problematiek beter in kaart te brengen, hield de vakbond een online bevraging bij haar leden. Meer dan 1.000 mensen deden mee aan de bevraging. Uit de bevraging blijkt dat agressie in de scholen zich voordoet in diverse vormen: fysiek geweld, verbaal geweld en non-verbaal geweld. Liefst 63 procent van de respondenten is dit schooljaar persoonlijk het slachtoffer geweest van agressie. Van die 63 procent komt 85 procent uit het secundair onderwijs. "De impact van de agressie op het onderwijspersoneel is groot", zegt Koen Van Kerkhoven van de COC. "Sommigen kunnen geen les meer geven, sommigen krijgen geen steun van hun directie of hun collega's. Anderen worden onzeker, zijn vermoeid, ondervinden stress of voelen zich machteloos." Volgens de COC hangt er nog veel te veel taboe rond agressie in de scholen. De centrale is vragende partij om de problematiek wetenschappelijk en diepgaand te laten onderzoeken. "Het is hoog tijd om de taboesfeer te verlaten. Incidenten mogen niet meer onder de mat geveegd worden. Zo kunnen we komen tot een gepast beleid", benadrukt Van Kerkhoven. (Belga)

De COC kreeg de voorbije jaren veel meldingen van vakbondsafgevaardigden over agressie in het onderwijs. Om de problematiek beter in kaart te brengen, hield de vakbond een online bevraging bij haar leden. Meer dan 1.000 mensen deden mee aan de bevraging. Uit de bevraging blijkt dat agressie in de scholen zich voordoet in diverse vormen: fysiek geweld, verbaal geweld en non-verbaal geweld. Liefst 63 procent van de respondenten is dit schooljaar persoonlijk het slachtoffer geweest van agressie. Van die 63 procent komt 85 procent uit het secundair onderwijs. "De impact van de agressie op het onderwijspersoneel is groot", zegt Koen Van Kerkhoven van de COC. "Sommigen kunnen geen les meer geven, sommigen krijgen geen steun van hun directie of hun collega's. Anderen worden onzeker, zijn vermoeid, ondervinden stress of voelen zich machteloos." Volgens de COC hangt er nog veel te veel taboe rond agressie in de scholen. De centrale is vragende partij om de problematiek wetenschappelijk en diepgaand te laten onderzoeken. "Het is hoog tijd om de taboesfeer te verlaten. Incidenten mogen niet meer onder de mat geveegd worden. Zo kunnen we komen tot een gepast beleid", benadrukt Van Kerkhoven. (Belga)