In 2020 waren er 1.247 geregistreerde gevallen van verbale agressie en 132 gevallen van fysieke agressie. In 2019 waren dat er respectievelijk 1.472 en 270. Die gevallen van agressie hebben vorig jaar geleid tot alles samen 3.516 dagen werkonbekwaamheid. "Het totaalaantal gevallen daalt met een vijfde, dat is goed. Maar dat het aantal reizigers van De Lijn in dezelfde periode met de helft achteruitging, plaatst die daling van de agressiegevallen toch in een heel ander perspectief", reageert N-VA-parlementslid Bert Maertens. Hij vraagt extra maategelen om het personeel van de vervoersmaatschappij beter te beschermen. Zo pleit Maertens voor camerabewaking op alle bussen zoals ook bij trams het geval is. "Dat schrikt potentiële daders af en helpt ook bij de vervolging nadien. Voorlopig heeft slechts 77 procent van de Lijnbussen camerabewaking, bij de privéonderaannemers is dat 65 procent", zegt Bert Maertens. Ten laatste in 2025 zullen alle bussen van De Lijn uitgerust zijn met camerabewaking. De bussen van de onderaannemers uiterlijk in 2027. "Ik dring er bij de minister op aan dit te versnellen, zodat op korte termijn alle bussen van De Lijn en de exploitanten over camerabewaking beschikken", zegt Maertens. Terwijl de coronapandemie een beperkte impact had op de agressie tegen medewerkers van De Lijn, daalden de cijfers inzake vandalisme wel spectaculair, met liefst 90 procent. In 2020 telde de vervoermaatschappij 88 vandalisme-incidenten. Een jaar eerder waren er dat nog 782. (Belga)

In 2020 waren er 1.247 geregistreerde gevallen van verbale agressie en 132 gevallen van fysieke agressie. In 2019 waren dat er respectievelijk 1.472 en 270. Die gevallen van agressie hebben vorig jaar geleid tot alles samen 3.516 dagen werkonbekwaamheid. "Het totaalaantal gevallen daalt met een vijfde, dat is goed. Maar dat het aantal reizigers van De Lijn in dezelfde periode met de helft achteruitging, plaatst die daling van de agressiegevallen toch in een heel ander perspectief", reageert N-VA-parlementslid Bert Maertens. Hij vraagt extra maategelen om het personeel van de vervoersmaatschappij beter te beschermen. Zo pleit Maertens voor camerabewaking op alle bussen zoals ook bij trams het geval is. "Dat schrikt potentiële daders af en helpt ook bij de vervolging nadien. Voorlopig heeft slechts 77 procent van de Lijnbussen camerabewaking, bij de privéonderaannemers is dat 65 procent", zegt Bert Maertens. Ten laatste in 2025 zullen alle bussen van De Lijn uitgerust zijn met camerabewaking. De bussen van de onderaannemers uiterlijk in 2027. "Ik dring er bij de minister op aan dit te versnellen, zodat op korte termijn alle bussen van De Lijn en de exploitanten over camerabewaking beschikken", zegt Maertens. Terwijl de coronapandemie een beperkte impact had op de agressie tegen medewerkers van De Lijn, daalden de cijfers inzake vandalisme wel spectaculair, met liefst 90 procent. In 2020 telde de vervoermaatschappij 88 vandalisme-incidenten. Een jaar eerder waren er dat nog 782. (Belga)