In de meeste gevallen gaat het om boetes voor pv's die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu. "Het grootste aandeel daarvan slaat op afvaldelicten (36%), meer bepaald sluikstorten, gevolgd door het verbranden van afval maar ook inbreuken op afvaltransporten", verduidelijkt woordvoerster Brigitte Borgmans (LNE). Eén op vijf boetes draaide vorig jaar rond inbreuken op bos-, natuur-, jacht-, en visserijregelgeving. Verder werd 18 procent van de boetes opgelegd voor milieubelastende inrichtingen (vooral bedrijven) die zonder of niet volgens de voorwaarden van hun milieuvergunning worden uitgebaat of de regels ter bescherming van lucht, bodem, water of geluid niet respecteerden (16%). Eén op tien milieuboetes draaide rond een mestdelict. Het totaal geïnde boetebedrag bedroeg vorig jaar 2.897.000 euro, meer dan zeventig procent van de geïnde boetes werd overigens tijdig betaald. Voor het bepalen van de hoogte van een boete wordt per milieuthema een uniform kader met objectieve criteria gehanteerd. De middelen komen in het Minafonds terecht, dat zowel de bescherming en sanering van het milieu en de natuur, als de vergoeding van wildschade en de subsidiëring van wildbeheerseenheden, financiert. Sinds 2009 ontving de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu al meer dan 10.000 milieudossiers met het oog op het opleggen van een bestuurlijke geldboete. In 82 procent van de onderzochte dossiers werd effectief een sanctie opgelegd. (Belga)

In de meeste gevallen gaat het om boetes voor pv's die door de Vlaamse parketten overgemaakt werden aan de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu. "Het grootste aandeel daarvan slaat op afvaldelicten (36%), meer bepaald sluikstorten, gevolgd door het verbranden van afval maar ook inbreuken op afvaltransporten", verduidelijkt woordvoerster Brigitte Borgmans (LNE). Eén op vijf boetes draaide vorig jaar rond inbreuken op bos-, natuur-, jacht-, en visserijregelgeving. Verder werd 18 procent van de boetes opgelegd voor milieubelastende inrichtingen (vooral bedrijven) die zonder of niet volgens de voorwaarden van hun milieuvergunning worden uitgebaat of de regels ter bescherming van lucht, bodem, water of geluid niet respecteerden (16%). Eén op tien milieuboetes draaide rond een mestdelict. Het totaal geïnde boetebedrag bedroeg vorig jaar 2.897.000 euro, meer dan zeventig procent van de geïnde boetes werd overigens tijdig betaald. Voor het bepalen van de hoogte van een boete wordt per milieuthema een uniform kader met objectieve criteria gehanteerd. De middelen komen in het Minafonds terecht, dat zowel de bescherming en sanering van het milieu en de natuur, als de vergoeding van wildschade en de subsidiëring van wildbeheerseenheden, financiert. Sinds 2009 ontving de afdeling Milieuhandhaving van het departement Leefmilieu al meer dan 10.000 milieudossiers met het oog op het opleggen van een bestuurlijke geldboete. In 82 procent van de onderzochte dossiers werd effectief een sanctie opgelegd. (Belga)