Dat blijkt uit gegevens van de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

De euthanasiewet in België laat toe dat iemand een wilsverklaring opstelt om euthanasie te laten uitvoeren als hij of zij niet meer in staat is dat zelf te vragen. Vermoedelijk zal de teller eind 2013 op 18.000 staan, anderhalf keer zoveel als vorig jaar.

Volgens De Zondag kan het hoge aantal registraties verklaard worden door een groeiend bewustzijn bij de bevolking over zijn levenseinde. Het Levenseinde Informatieforum (Leif), dat een Leif-kaart met daarop verschillende wilsverklaringen aanbiedt, speelde daarin een belangrijke rol.

Ook speelt mee dat de registratie na vijf jaar moet hernieuwd worden. De eerste wilsverklaringen werden in 2008 geregistreerd. (Belga/TE)

Dat blijkt uit gegevens van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De euthanasiewet in België laat toe dat iemand een wilsverklaring opstelt om euthanasie te laten uitvoeren als hij of zij niet meer in staat is dat zelf te vragen. Vermoedelijk zal de teller eind 2013 op 18.000 staan, anderhalf keer zoveel als vorig jaar.Volgens De Zondag kan het hoge aantal registraties verklaard worden door een groeiend bewustzijn bij de bevolking over zijn levenseinde. Het Levenseinde Informatieforum (Leif), dat een Leif-kaart met daarop verschillende wilsverklaringen aanbiedt, speelde daarin een belangrijke rol.Ook speelt mee dat de registratie na vijf jaar moet hernieuwd worden. De eerste wilsverklaringen werden in 2008 geregistreerd. (Belga/TE)