Het budget voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) als percentage van het bruto binnenlands product is met 0,11 procentpunt gestegen in 2010- 2011 en met 0,28 procentpunt tegenover 2009. "Er was in het verleden kritiek, omdat onvoldoende werd ingezet op innovatie, maar die trend is omgebogen", zegt Robrecht Botheyne (CD&V). "Een goede zaak, want als iets onze economie uit het slop kan helpen, dan zal het innovatie zijn." Kris Peeters haalde bij het voorlezen van gunstige cijfers scherp uit naar al wie destijds had gezegd dat zijn Vlaanderen In Actie (ViA)-plan geen sterk merk was. Hij vroeg zich ook bitter af, of er nog pers in de zaal was, nu hij met goed nieuws kwam. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) was niet helemaal overtuigd van de goede nieuws-show. "Zolang deze Vlaamse regering niets doet aan de loonlasten, baten de hoera-rapporten van Peeters niet", zei Deckmyn. Op het vlak van tewerkstelling van 50-plussers en gehandicapten, scoort Vlaanderen goed, zo blijkt uit de werkzaamheidscijfers in het rapport, maar inzake werkgelegenheid voor allochtonen en vrouwen is de evolutie negatief. (Belga)

Het budget voor onderzoek en ontwikkeling (O&O) als percentage van het bruto binnenlands product is met 0,11 procentpunt gestegen in 2010- 2011 en met 0,28 procentpunt tegenover 2009. "Er was in het verleden kritiek, omdat onvoldoende werd ingezet op innovatie, maar die trend is omgebogen", zegt Robrecht Botheyne (CD&V). "Een goede zaak, want als iets onze economie uit het slop kan helpen, dan zal het innovatie zijn." Kris Peeters haalde bij het voorlezen van gunstige cijfers scherp uit naar al wie destijds had gezegd dat zijn Vlaanderen In Actie (ViA)-plan geen sterk merk was. Hij vroeg zich ook bitter af, of er nog pers in de zaal was, nu hij met goed nieuws kwam. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) was niet helemaal overtuigd van de goede nieuws-show. "Zolang deze Vlaamse regering niets doet aan de loonlasten, baten de hoera-rapporten van Peeters niet", zei Deckmyn. Op het vlak van tewerkstelling van 50-plussers en gehandicapten, scoort Vlaanderen goed, zo blijkt uit de werkzaamheidscijfers in het rapport, maar inzake werkgelegenheid voor allochtonen en vrouwen is de evolutie negatief. (Belga)