De regering is bereid een sociaal bemiddelaar aan te stellen, maar dan moet de stakingsaanzegging opgeschort worden. De bonden zaten twee uur lang samen op het hoofdkwartier van de christelijke bond ACV Transcom om zich daarover te beraden, maar kwamen zonder nieuws naar buiten. Er is dus nog niet beslist of de staking zal plaatsvinden of niet.

"Het is een moeilijk dossier", verklaarde ACV'er Luc Piens. Hij kon nog niet zeggen wanneer de bonden opnieuw samenzitten. "Er is tijd", zei hij. Ludo Sempels van ACOD Spoor was de enige die iets meer uitleg gaf. De staking kan volgens hem nog ingetrokken worden: "Die kans bestaat nog, het kan tot 48 uur op voorhand". Maar hij voegde er meteen aan toe dat "op een paar punten" nog verduidelijking nodig is, verwijzend naar "de rol van de bemiddelaar".

Er waren aanvankelijk vijf stakingsdagen aangekondigd, maar vorige week beslisten de vakbonden om de laatste drie dagen -21, 22 en 23 januari- op te schuiven naar een latere, nog te bepalen datum. Dat gebeurde na overleg met de studenten, die hun beklag hadden gedaan over het feit dat de staking middenin de examenperiode viel. (Belga/JH)

De regering is bereid een sociaal bemiddelaar aan te stellen, maar dan moet de stakingsaanzegging opgeschort worden. De bonden zaten twee uur lang samen op het hoofdkwartier van de christelijke bond ACV Transcom om zich daarover te beraden, maar kwamen zonder nieuws naar buiten. Er is dus nog niet beslist of de staking zal plaatsvinden of niet. "Het is een moeilijk dossier", verklaarde ACV'er Luc Piens. Hij kon nog niet zeggen wanneer de bonden opnieuw samenzitten. "Er is tijd", zei hij. Ludo Sempels van ACOD Spoor was de enige die iets meer uitleg gaf. De staking kan volgens hem nog ingetrokken worden: "Die kans bestaat nog, het kan tot 48 uur op voorhand". Maar hij voegde er meteen aan toe dat "op een paar punten" nog verduidelijking nodig is, verwijzend naar "de rol van de bemiddelaar". Er waren aanvankelijk vijf stakingsdagen aangekondigd, maar vorige week beslisten de vakbonden om de laatste drie dagen -21, 22 en 23 januari- op te schuiven naar een latere, nog te bepalen datum. Dat gebeurde na overleg met de studenten, die hun beklag hadden gedaan over het feit dat de staking middenin de examenperiode viel. (Belga/JH)