Een pak commissieleden waren verwonderd over de cijfers van het kabinet van minister-president Kris Peeters die in De Standaard staan. Het begrotingsakkoord dat de federale regeringsonderhandelaars dit weekend sloten, zou in 2012 een impact van 450 miljoen euro - afgestoten uitgaven - hebben op de Vlaamse begroting. In 2014 zou dat 979 miljoen euro zijn. Het kabinet-Muyters beschikt nog niet over de tabellen en de teksten van het begrotingsakkoord van de federale regeringsonderhandelaars. Sowieso moeten die elementen in wetteksten gegoten worden. Ook is daar binnen de Vlaamse regering, en de toekomstige federale regering, nog geen gesprek over gevoerd, meldt het kabinet. "De Vlaamse regering wil de discussie zeker aangaan", zei Muyters in de commissie. Maar beleid dat overgedragen wordt, komt 'in concurrentie' met het bestaande beleid. Afwegingen over wat al dan niet in de toekomst uitgegeven wordt, zullen dus volgen. (KAV)

Een pak commissieleden waren verwonderd over de cijfers van het kabinet van minister-president Kris Peeters die in De Standaard staan. Het begrotingsakkoord dat de federale regeringsonderhandelaars dit weekend sloten, zou in 2012 een impact van 450 miljoen euro - afgestoten uitgaven - hebben op de Vlaamse begroting. In 2014 zou dat 979 miljoen euro zijn. Het kabinet-Muyters beschikt nog niet over de tabellen en de teksten van het begrotingsakkoord van de federale regeringsonderhandelaars. Sowieso moeten die elementen in wetteksten gegoten worden. Ook is daar binnen de Vlaamse regering, en de toekomstige federale regering, nog geen gesprek over gevoerd, meldt het kabinet. "De Vlaamse regering wil de discussie zeker aangaan", zei Muyters in de commissie. Maar beleid dat overgedragen wordt, komt 'in concurrentie' met het bestaande beleid. Afwegingen over wat al dan niet in de toekomst uitgegeven wordt, zullen dus volgen. (KAV)