Ons land besliste vorige week het vaccin van Johnson & Johnson niet langer toe te dienen aan mensen onder de 41 jaar. Aanleiding was het overlijden van een jongere vrouw die met het vaccin was ingeënt. De IMC boog zich vandaag over de vraag of het vaccin, waar maar één prik van nodig is, ook op vrijwillige basis zou kunnen worden toegediend aan mensen jonger dan 41 jaar. Een beslissing kwam er nog niet. Dat geldt ook voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) gaf al langer aan dat hij die groep ook wil laten inenten, liefst voor 11 juli, en ook de Hoge Gezondheidsraad adviseerde positief. Zaterdag zitten de ministers opnieuw rond de tafel. (Belga)

Ons land besliste vorige week het vaccin van Johnson & Johnson niet langer toe te dienen aan mensen onder de 41 jaar. Aanleiding was het overlijden van een jongere vrouw die met het vaccin was ingeënt. De IMC boog zich vandaag over de vraag of het vaccin, waar maar één prik van nodig is, ook op vrijwillige basis zou kunnen worden toegediend aan mensen jonger dan 41 jaar. Een beslissing kwam er nog niet. Dat geldt ook voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen. Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) gaf al langer aan dat hij die groep ook wil laten inenten, liefst voor 11 juli, en ook de Hoge Gezondheidsraad adviseerde positief. Zaterdag zitten de ministers opnieuw rond de tafel. (Belga)