Volgens een goed ingelichte bron ligt het ontwerp vooral moeilijk bij de MR. Wat overigens niet onverwacht is, vermits MR-kamerlid Nathalie Gilson op 11 april tijdens het vragenuurtje stelde dat haar partij geen goed oog had in een wet "die een aanhoudende beperking van de vrijheden zou invoeren in antwoord op toekomstige en onzekere evenementen", en eraan herinnerde dat er dictaturen geïnstalleerd zijn door democratische meerderheden. Maar bij de MR weigerde men te spreken van een blokkering van één partij. "De discussies moeten nog even voortgezet worden", klonk het. Morgen komt de ministerraad bijeen. In Le Soir gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) al een voorsmaakje van de wet waaraan ze werkt. "In geval van een alarm moet worden uitgemaakt of men al dan niet in een crisisfase zit, een gezondheidscrisis of een pandemie. Dat moet in een koninklijk besluit vastgelegd worden. Daarna volgt een lijst van maatregelen die in dergelijke situatie genomen moeten worden. Het gaat om gelijkaardige maatregelen zoals die vandaag genomen werden, zoals een beperking van verplaatsingen, de sluiting van niet-essentiële diensten, de avondklok en de mondmaskerplicht", legde ze uit. De toekomstige pandemiewet komt niet in de plaats van de bestaande instrumenten, zoals de wet van 2007 over de civiele veiligheid, die vandaag aan de grondslag ligt van de coronamaatregelen, maar moet gezien worden als een bijkomende wettelijke basis. De huidige gezondheidsmaatregelen werden bij koninklijk besluit uitgevaardigd, dat zich baseert op de wet van 2007 en de politiewet. Maar die basis begint te wankelen door de duur van de crisis. Sinds meerdere weken wordt de roep naar een parlementair debat over de maatregelen steeds luider. In overleg met de voorzitster van de Kamer heeft premier Alexander De Croo belooft dat het voorontwerp van wet eerst aan het parlement zal worden voorgelegd en pas na debat naar de Raad van State wordt doorgestuurd. (Belga)

Volgens een goed ingelichte bron ligt het ontwerp vooral moeilijk bij de MR. Wat overigens niet onverwacht is, vermits MR-kamerlid Nathalie Gilson op 11 april tijdens het vragenuurtje stelde dat haar partij geen goed oog had in een wet "die een aanhoudende beperking van de vrijheden zou invoeren in antwoord op toekomstige en onzekere evenementen", en eraan herinnerde dat er dictaturen geïnstalleerd zijn door democratische meerderheden. Maar bij de MR weigerde men te spreken van een blokkering van één partij. "De discussies moeten nog even voortgezet worden", klonk het. Morgen komt de ministerraad bijeen. In Le Soir gaf minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) al een voorsmaakje van de wet waaraan ze werkt. "In geval van een alarm moet worden uitgemaakt of men al dan niet in een crisisfase zit, een gezondheidscrisis of een pandemie. Dat moet in een koninklijk besluit vastgelegd worden. Daarna volgt een lijst van maatregelen die in dergelijke situatie genomen moeten worden. Het gaat om gelijkaardige maatregelen zoals die vandaag genomen werden, zoals een beperking van verplaatsingen, de sluiting van niet-essentiële diensten, de avondklok en de mondmaskerplicht", legde ze uit. De toekomstige pandemiewet komt niet in de plaats van de bestaande instrumenten, zoals de wet van 2007 over de civiele veiligheid, die vandaag aan de grondslag ligt van de coronamaatregelen, maar moet gezien worden als een bijkomende wettelijke basis. De huidige gezondheidsmaatregelen werden bij koninklijk besluit uitgevaardigd, dat zich baseert op de wet van 2007 en de politiewet. Maar die basis begint te wankelen door de duur van de crisis. Sinds meerdere weken wordt de roep naar een parlementair debat over de maatregelen steeds luider. In overleg met de voorzitster van de Kamer heeft premier Alexander De Croo belooft dat het voorontwerp van wet eerst aan het parlement zal worden voorgelegd en pas na debat naar de Raad van State wordt doorgestuurd. (Belga)