"Er is echt geen interesse voor dit thema", aldus Nicolas Bossut, secretaris-generaal van BePax. De organisatie is, samen met de Mensenrechtenliga en MRAX, een van de leden van de coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. De organisaties stellen onder meer voor inbreuken op de antidiscriminatiewetten beter op te volgen of elke nieuwe wet te onderwerpen aan een antidiscriminatietest. "De staatssecretaris voor Gelijke Kansen heeft onlangs verschillende stappen gezet", aldus Thomas Peeters van Orbit vzw. "We hebben vernomen dat een antiracismeplan voorbereid wordt, en dat het middenveld mee aan tafel zou mogen. Maar voorlopig zijn we nog niet gecontacteerd." Parlementsleden van sp.a, CD&V, Ecolo/Groen, PS en Défi verwelkomden het initiatief. Allen zeiden ze bereid te zijn om hierin vooruit te gaan, onder meer door de bevoegde ministers te interpelleren. (Belga)

"Er is echt geen interesse voor dit thema", aldus Nicolas Bossut, secretaris-generaal van BePax. De organisatie is, samen met de Mensenrechtenliga en MRAX, een van de leden van de coalitie voor een interfederaal actieplan tegen racisme. De organisaties stellen onder meer voor inbreuken op de antidiscriminatiewetten beter op te volgen of elke nieuwe wet te onderwerpen aan een antidiscriminatietest. "De staatssecretaris voor Gelijke Kansen heeft onlangs verschillende stappen gezet", aldus Thomas Peeters van Orbit vzw. "We hebben vernomen dat een antiracismeplan voorbereid wordt, en dat het middenveld mee aan tafel zou mogen. Maar voorlopig zijn we nog niet gecontacteerd." Parlementsleden van sp.a, CD&V, Ecolo/Groen, PS en Défi verwelkomden het initiatief. Allen zeiden ze bereid te zijn om hierin vooruit te gaan, onder meer door de bevoegde ministers te interpelleren. (Belga)