Zestien dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 liggen nog 28 gewonden op intensieve zorgen. Dit betekent dat deze patiënten zeer specifieke en veel zorgen nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om wondzorg die speciale deskundigheid vraagt van verschillende verpleegkundigen tegelijk. Negentien van de slachtoffers worden momenteel behandeld in gespecialiseerde brandwondencentra. De psychologische bijstand voor de slachtoffers van de aanslagen en voor hun familieleden, voor mensen die aanwezig waren tijdens de aanslagen, voor hulpverleners, ... is de voorbije weken georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, door de gemeenschappen en door bedrijven en diensten die betrokken zijn. Sommige instanties doen een beroep op overheidsdiensten, andere hebben een eigen psychologische steunteam en nog andere doen een beroep op externe experten. Zo biedt het Fire Stress Team (FiST) nazorg aan voor brandweerlui, organiseert de psychosociale dienst van het leger opvang voor militairen en vangt het Stressteam van de politie de politiemensen op. Brussels Airport heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld waarbij alle personeelsleden van de hele luchthavengemeenschap terechtkunnen. "De medische teams hebben in de eerste fase bijzonder goed gewerkt", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Daarnaast is voor de psychologische nazorg intussen een andere groep mensen in actie gekomen. Zij werken meer in de schaduw, maar verdienen zoals alle andere hulpverleners ons respect voor hun inzet om de patiënten te helpen bij hun mentaal genezingsproces." (Belga)

Zestien dagen na de aanslagen van 22 maart 2016 liggen nog 28 gewonden op intensieve zorgen. Dit betekent dat deze patiënten zeer specifieke en veel zorgen nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om wondzorg die speciale deskundigheid vraagt van verschillende verpleegkundigen tegelijk. Negentien van de slachtoffers worden momenteel behandeld in gespecialiseerde brandwondencentra. De psychologische bijstand voor de slachtoffers van de aanslagen en voor hun familieleden, voor mensen die aanwezig waren tijdens de aanslagen, voor hulpverleners, ... is de voorbije weken georganiseerd door de FOD Volksgezondheid, door de gemeenschappen en door bedrijven en diensten die betrokken zijn. Sommige instanties doen een beroep op overheidsdiensten, andere hebben een eigen psychologische steunteam en nog andere doen een beroep op externe experten. Zo biedt het Fire Stress Team (FiST) nazorg aan voor brandweerlui, organiseert de psychosociale dienst van het leger opvang voor militairen en vangt het Stressteam van de politie de politiemensen op. Brussels Airport heeft een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld waarbij alle personeelsleden van de hele luchthavengemeenschap terechtkunnen. "De medische teams hebben in de eerste fase bijzonder goed gewerkt", zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. "Daarnaast is voor de psychologische nazorg intussen een andere groep mensen in actie gekomen. Zij werken meer in de schaduw, maar verdienen zoals alle andere hulpverleners ons respect voor hun inzet om de patiënten te helpen bij hun mentaal genezingsproces." (Belga)