Uit het antwoord van Demir blijkt dat het aantal ongebruikte hectare in woongebied varieert tussen de provincies: van 2.640 hectare in West-Vlaanderen tot 5.698 hectare in Antwerpen. Wat het aantal onbebouwde hectare in woonuitbreidingsgebied betreft, dat doorgaans aan woongebied grenst of al van toegangswegen voorzien is, spant Oost-Vlaanderen de kroon met 2.613 hectare. In West-Vlaanderen is nog 1.134 hectare beschikbaar. Volgens Van Volcem is het belangrijk dat lokale besturen een goed zicht hebben op de nog beschikbare ruimte op hun grondgebied. Enerzijds omdat schaarste tot hogere prijzen leidt, anderzijds omdat ook de bouwsector de nodige stimulansen verdient. "Want als het goed gaat met de bouw, gaat het goed met de economie", zegt Van Volcem. "Het laatste wat we willen is dat bouwaanvragen stilvallen en er minder woningen op de markt komen." Uit de cijfers blijkt overigens ook dat een deel van de gronden in handen is van sociale huisvestingmaatschappijen: 642,29 hectare in woongebied en 958,37 hectare in woonuitbreidingsgebied. Van Volcem: "Er is dus nog amper 1.600 hectare beschikbaar voor maximum 48.000 wooneenheden. Dit terwijl er 120.000 mensen op de wachtlijst staan. Op termijn zal men dus andere systemen moeten hanteren dan louter bijbouwen. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen botsen op hun limiet. Ze zullen onder andere moeten overschakelen op kleinere projecten." (Belga)

Uit het antwoord van Demir blijkt dat het aantal ongebruikte hectare in woongebied varieert tussen de provincies: van 2.640 hectare in West-Vlaanderen tot 5.698 hectare in Antwerpen. Wat het aantal onbebouwde hectare in woonuitbreidingsgebied betreft, dat doorgaans aan woongebied grenst of al van toegangswegen voorzien is, spant Oost-Vlaanderen de kroon met 2.613 hectare. In West-Vlaanderen is nog 1.134 hectare beschikbaar. Volgens Van Volcem is het belangrijk dat lokale besturen een goed zicht hebben op de nog beschikbare ruimte op hun grondgebied. Enerzijds omdat schaarste tot hogere prijzen leidt, anderzijds omdat ook de bouwsector de nodige stimulansen verdient. "Want als het goed gaat met de bouw, gaat het goed met de economie", zegt Van Volcem. "Het laatste wat we willen is dat bouwaanvragen stilvallen en er minder woningen op de markt komen." Uit de cijfers blijkt overigens ook dat een deel van de gronden in handen is van sociale huisvestingmaatschappijen: 642,29 hectare in woongebied en 958,37 hectare in woonuitbreidingsgebied. Van Volcem: "Er is dus nog amper 1.600 hectare beschikbaar voor maximum 48.000 wooneenheden. Dit terwijl er 120.000 mensen op de wachtlijst staan. Op termijn zal men dus andere systemen moeten hanteren dan louter bijbouwen. Ook sociale huisvestingsmaatschappijen botsen op hun limiet. Ze zullen onder andere moeten overschakelen op kleinere projecten." (Belga)