Het huidige vervoersplan werd eind 2017 ingevoerd. Het treinaanbod verhoogde daardoor met zowat 5 procent. Dat levert momenteel ook extra reizigers op: in 2018 vervoerde de NMBS 243,9 miljoen reizigers op haar binnenlandse treinen. "Dat is 8,5 procent meer op vijf jaar tijd", aldus Dutordoir. Voor het volgende vervoersplan, dat in december 2020 van kracht zal worden en loopt tot in 2023, stelt de directie dus voor het aanbod met nog eens 4 procent te verhogen. De uitbreiding is onder meer mogeijk dankzij de komst van de nieuwe M7-dubbeldekrijtuigen, met extra zitplaatsen. De tests ermee zijn bezig, en in de loop van januari zou een eerste rijtuig in dienst treden, gaf Dutordoir mee. "Constructeur Bombardier heeft de serieproductie vanaf maart 2020, met tien rijtuigen per maand, bevestigd." De NMBS plaatste de bestelling voor 445 M7-dubbeldekrijtuigen al eind 2015 bij Bombardier. De levering liep meermaals vertraging op. De M7's zullen helpen om de gemiddelde leeftijd van de treinvloot gevoelig te verlagen, omdat samen met hun komst het oudste materieel uit dienst zal gaan. Nu is bijna de helft van de treinen meer dan 30 jaar oud, in 2023 zou dat nog maar een vijfde moeten zijn. Daardoor zal de vloot ook betrouwbaarder worden - oudere treinen vallen vaker uit -, en het comfort voor de passagiers zal verbeteren omdat meer treinen airco en informatieschermen zullen hebben. Dutordoir herhaalde ook nog haar pleidooi om de NMBS, in het kader van de nakende liberalisering, tien jaar langer de exclusiviteit te geven op het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, zoals eerder al uit het memorandum van de spoorwegmaatschappij was gebleken. En ze riep de overheid op om werk te maken van een ambitieuze langetermijnvisie op het vlak van mobiliteit. Actoren als NMBS, Infrabel, de federale overheidsdienst Mobiliteit, Planbureau ... zouden volgens haar een grondige oefening moeten maken over het "ideale transportmodel" van de toekomst. Op basis daarvan kunnen dan keuzes volgen, bijvoorbeeld over het uitzicht van het spoornet: wordt het huidige stermodel, met heel veel treinen door de noord-zuidverbinding, behouden, of evolueren we naar een knooppuntmodel? (Belga)

Het huidige vervoersplan werd eind 2017 ingevoerd. Het treinaanbod verhoogde daardoor met zowat 5 procent. Dat levert momenteel ook extra reizigers op: in 2018 vervoerde de NMBS 243,9 miljoen reizigers op haar binnenlandse treinen. "Dat is 8,5 procent meer op vijf jaar tijd", aldus Dutordoir. Voor het volgende vervoersplan, dat in december 2020 van kracht zal worden en loopt tot in 2023, stelt de directie dus voor het aanbod met nog eens 4 procent te verhogen. De uitbreiding is onder meer mogeijk dankzij de komst van de nieuwe M7-dubbeldekrijtuigen, met extra zitplaatsen. De tests ermee zijn bezig, en in de loop van januari zou een eerste rijtuig in dienst treden, gaf Dutordoir mee. "Constructeur Bombardier heeft de serieproductie vanaf maart 2020, met tien rijtuigen per maand, bevestigd." De NMBS plaatste de bestelling voor 445 M7-dubbeldekrijtuigen al eind 2015 bij Bombardier. De levering liep meermaals vertraging op. De M7's zullen helpen om de gemiddelde leeftijd van de treinvloot gevoelig te verlagen, omdat samen met hun komst het oudste materieel uit dienst zal gaan. Nu is bijna de helft van de treinen meer dan 30 jaar oud, in 2023 zou dat nog maar een vijfde moeten zijn. Daardoor zal de vloot ook betrouwbaarder worden - oudere treinen vallen vaker uit -, en het comfort voor de passagiers zal verbeteren omdat meer treinen airco en informatieschermen zullen hebben. Dutordoir herhaalde ook nog haar pleidooi om de NMBS, in het kader van de nakende liberalisering, tien jaar langer de exclusiviteit te geven op het gesubsidieerde binnenlandse reizigersvervoer per spoor, zoals eerder al uit het memorandum van de spoorwegmaatschappij was gebleken. En ze riep de overheid op om werk te maken van een ambitieuze langetermijnvisie op het vlak van mobiliteit. Actoren als NMBS, Infrabel, de federale overheidsdienst Mobiliteit, Planbureau ... zouden volgens haar een grondige oefening moeten maken over het "ideale transportmodel" van de toekomst. Op basis daarvan kunnen dan keuzes volgen, bijvoorbeeld over het uitzicht van het spoornet: wordt het huidige stermodel, met heel veel treinen door de noord-zuidverbinding, behouden, of evolueren we naar een knooppuntmodel? (Belga)