Dat staat in een memorandum dat de NMBS rondstuurde in de aanloop naar de verkiezingen van mei, en dat Belga kon inkijken.

'NMBS vraagt de Belgische staat de onmiddellijke bevestiging van haar opdracht van openbare dienst door middel van een rechtstreekse toewijzing voor een periode van tien jaar, voor het volledige Belgische net', zo staat er in het memorandum.

Dat betekent dat zij nog tien jaar als enige subsidies zou krijgen voor binnenlandse reizigersverbindingen in heel België.

Tegelijkertijd vraagt de maatschappij een actualisering van haar opdracht, duidelijkheid over de financiering ervan in die tien jaar, en een meerjareninvesteringsplan voor dezelfde periode.

In ruil belooft de spoorwegmaatschappij te evolueren naar 'een moderne, digitale, operationeel en financieel performante onderneming ten dienste van al haar klanten'.

Het memorandum is bestemd voor alle 'stakeholders' van de NMBS: overheden, politieke partijen, reizigersorganisaties enzovoort.

Dat staat in een memorandum dat de NMBS rondstuurde in de aanloop naar de verkiezingen van mei, en dat Belga kon inkijken.'NMBS vraagt de Belgische staat de onmiddellijke bevestiging van haar opdracht van openbare dienst door middel van een rechtstreekse toewijzing voor een periode van tien jaar, voor het volledige Belgische net', zo staat er in het memorandum. Dat betekent dat zij nog tien jaar als enige subsidies zou krijgen voor binnenlandse reizigersverbindingen in heel België. Tegelijkertijd vraagt de maatschappij een actualisering van haar opdracht, duidelijkheid over de financiering ervan in die tien jaar, en een meerjareninvesteringsplan voor dezelfde periode. In ruil belooft de spoorwegmaatschappij te evolueren naar 'een moderne, digitale, operationeel en financieel performante onderneming ten dienste van al haar klanten'. Het memorandum is bestemd voor alle 'stakeholders' van de NMBS: overheden, politieke partijen, reizigersorganisaties enzovoort.