Sinds november 2018 zijn de treinbegeleiders en het perronpersoneel verplicht een naambadge zichtbaar te dragen opdat ze geïdentificeerd kunnen worden op het moment dat ze administratieve boetes uitschrijven. De vakbonden vreesden echter van bij de start voor mogelijke wraakacties, bijvoorbeeld op sociale media. Ook het spoorbedrijf zelf gaf aan de bescherming van de privacy van zijn medewerkers hoog in het vaandel te hebben. De Kamer keurde donderdag in de late uurtjes een wetswijziging goed die tegemoet komt aan die verzuchtingen. De zogenaamde "vaststellende ambtenaren" zullen niet langer via hun naam, maar via een nummer kunnen worden geïdentificeerd. De NMBS juicht die aanpassing toe. "Het verzekert een beter evenwicht tussen de belangen van eenieder: de belangen van de burger die de ambtenaar die hem beboet, moet kunnen identificeren, alsook de belangen van de ambtenaar waarvan de privacy en de veiligheid moeten kunnen worden beschermd", luidt het. (Belga)

Sinds november 2018 zijn de treinbegeleiders en het perronpersoneel verplicht een naambadge zichtbaar te dragen opdat ze geïdentificeerd kunnen worden op het moment dat ze administratieve boetes uitschrijven. De vakbonden vreesden echter van bij de start voor mogelijke wraakacties, bijvoorbeeld op sociale media. Ook het spoorbedrijf zelf gaf aan de bescherming van de privacy van zijn medewerkers hoog in het vaandel te hebben. De Kamer keurde donderdag in de late uurtjes een wetswijziging goed die tegemoet komt aan die verzuchtingen. De zogenaamde "vaststellende ambtenaren" zullen niet langer via hun naam, maar via een nummer kunnen worden geïdentificeerd. De NMBS juicht die aanpassing toe. "Het verzekert een beter evenwicht tussen de belangen van eenieder: de belangen van de burger die de ambtenaar die hem beboet, moet kunnen identificeren, alsook de belangen van de ambtenaar waarvan de privacy en de veiligheid moeten kunnen worden beschermd", luidt het. (Belga)