Overtredingen zoals zwartrijden, spoorlopen en wangedrag op de trein of in de stations leiden ook nu al tot boetes, maar daarvan werd de voorbije jaren slechts een fractie daadwerkelijk geïnd. De vervolging leidt in de praktijk tot "zware, lange en dure procedures waarbij vaak een beroep moet worden gedaan op gerechtdeurwaarders of advocaten", zo schetst Bellot. De invoering van administratieve boetes moet daar een mouw aan passen. In het wetsontwerp luidt het formeel dat naast de politie ook beëdigde personeelsleden van de spoorbedrijven de boetes zullen mogen uitschrijven. De bedoeling is met name dat ook treinbegeleiders en het personeel van Securail die bevoegdheid krijgen. Maar dat moet dus nadien nog per KB worden vastgelegd. Concreet komen er vier categorieën boetes, met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. "De uiteindelijke strafmaat houdt ook rekening met mogelijke herhalingen tijdens een tijdspanne van 365 dagen", verduidelijkt de minister. Sommige overtredingen zullen enkel nog met administratieve boetes bestraft worden, andere blijven ook strafrechtelijk vervolgbaar. Schriftelijk en soms ook mondeling verweer zal steeds mogelijk zijn, net als beroep bij de politie- of de familierechtbank. "Om kort op de bal te spelen en de effectiviteit van de administratieve geldboete zo groot mogelijk te maken" werd tot slot een verjaringstermijn van één jaar voorzien, zo geeft minister Bellot nog mee. (Belga)

Overtredingen zoals zwartrijden, spoorlopen en wangedrag op de trein of in de stations leiden ook nu al tot boetes, maar daarvan werd de voorbije jaren slechts een fractie daadwerkelijk geïnd. De vervolging leidt in de praktijk tot "zware, lange en dure procedures waarbij vaak een beroep moet worden gedaan op gerechtdeurwaarders of advocaten", zo schetst Bellot. De invoering van administratieve boetes moet daar een mouw aan passen. In het wetsontwerp luidt het formeel dat naast de politie ook beëdigde personeelsleden van de spoorbedrijven de boetes zullen mogen uitschrijven. De bedoeling is met name dat ook treinbegeleiders en het personeel van Securail die bevoegdheid krijgen. Maar dat moet dus nadien nog per KB worden vastgelegd. Concreet komen er vier categorieën boetes, met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. "De uiteindelijke strafmaat houdt ook rekening met mogelijke herhalingen tijdens een tijdspanne van 365 dagen", verduidelijkt de minister. Sommige overtredingen zullen enkel nog met administratieve boetes bestraft worden, andere blijven ook strafrechtelijk vervolgbaar. Schriftelijk en soms ook mondeling verweer zal steeds mogelijk zijn, net als beroep bij de politie- of de familierechtbank. "Om kort op de bal te spelen en de effectiviteit van de administratieve geldboete zo groot mogelijk te maken" werd tot slot een verjaringstermijn van één jaar voorzien, zo geeft minister Bellot nog mee. (Belga)