De ruim 27 miljoen euro moet de geleden schade compenseren als gevolg van het niet leveren van rijklare V250-stellen voor de internationale hogesnelheidsverbinding Fyra, zo zegt de NMBS in een persbericht. Het gaat om een voorlopig bedrag.

(On)rechtstreekse materiële schade

De Belgische spoorwegmaatschappij wil vergoed worden voor 'zowel rechtstreeks als onrechtstreeks opgelopen materiële schade'.

'De rechtstreekse schade heeft onder andere te maken met kosten verbonden aan homologatie voor het materieel, onderhoudskosten en kosten voor marketing, catering en personeel. De onrechtstreekse materiële schade heeft betrekking op de gederfde marge omwille van de niet-levering van de V250-stellen, alsook de interestlasten op de betaalde voorschotten.'

Mankementen

De schadeclaim komt bovenop een eerder opgelegde, contractueel vastgelegde boete voor laattijdige levering van 12,7 miljoen euro. De totale eis bedraagt dus ongeveer 40 miljoen euro.

De NMBS kreeg eerder, na een juridische procedure, al de 37 miljoen euro terug die ze in de vorm van voorschotten had betaald voor de bouw en levering van de drie bestelde Fyra-stellen. Die voorschotten waren gedekt door bankgaranties. (Belga/KVDA)

De ruim 27 miljoen euro moet de geleden schade compenseren als gevolg van het niet leveren van rijklare V250-stellen voor de internationale hogesnelheidsverbinding Fyra, zo zegt de NMBS in een persbericht. Het gaat om een voorlopig bedrag. (On)rechtstreekse materiële schadeDe Belgische spoorwegmaatschappij wil vergoed worden voor 'zowel rechtstreeks als onrechtstreeks opgelopen materiële schade'. 'De rechtstreekse schade heeft onder andere te maken met kosten verbonden aan homologatie voor het materieel, onderhoudskosten en kosten voor marketing, catering en personeel. De onrechtstreekse materiële schade heeft betrekking op de gederfde marge omwille van de niet-levering van de V250-stellen, alsook de interestlasten op de betaalde voorschotten.'MankementenDe schadeclaim komt bovenop een eerder opgelegde, contractueel vastgelegde boete voor laattijdige levering van 12,7 miljoen euro. De totale eis bedraagt dus ongeveer 40 miljoen euro. De NMBS kreeg eerder, na een juridische procedure, al de 37 miljoen euro terug die ze in de vorm van voorschotten had betaald voor de bouw en levering van de drie bestelde Fyra-stellen. Die voorschotten waren gedekt door bankgaranties. (Belga/KVDA)