Bedoeling is dat aan de nieuwkomers de basisprincipes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden duidelijk gemaakt, maar ook van onze Grondwet en van onze samenleving. Het gaat over de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, het respect voor ieders geaardheid, de vrijheid van religie of levensovertuiging en het aanvaarden van de democratische en soevereine rechtsstaat.

De praktijk bestaat al langer in Frankrijk, lichtte staatssecretaris Francken vrijdag toe na afloop van de ministerraad. Hij zegt zich niet te kunnen inbeelden dat iemand die bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit wil bekomen, zou weigeren zo'n document te ondertekenen. Mocht dat toch het geval zijn, dan zal die weigering een element zijn in de beoordeling van iemands aanvraag.

"Als iemand toekomt als asielzoeker en zegt fundamenteel niet akkoord te kunnen gaan, dan is dat een element dat mee moet spelen", vindt Francken, ook bijvoorbeeld bij gezinshereniging. "Het lijkt me incoherent en incompatibel dat iemand zegt fundamenteel niet akkoord te gaan met die principes, maar toch de Belgische nationaliteit wil krijgen".

De ministerraad raakte het vrijdag ook eens over de beperking in de tijd van het statuut van erkende vluchteling. Het zou tijdens een eerste periode over een termijn van vijf jaar gaan.

Ook krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken voortaan negen maanden de tijd om zich over aanvragen voor gezinshereniging te buigen. Nu is dat nog zes maanden.

De regering-Michel gaf ook in tweede lezing haar fiat voor de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt na vier maanden, in plaats van de huidige zes maanden.

(Belga / JH)

Bedoeling is dat aan de nieuwkomers de basisprincipes van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens worden duidelijk gemaakt, maar ook van onze Grondwet en van onze samenleving. Het gaat over de gelijkheid van mannen en vrouwen, de vrijheid van meningsuiting, de scheiding van kerk en staat, het respect voor ieders geaardheid, de vrijheid van religie of levensovertuiging en het aanvaarden van de democratische en soevereine rechtsstaat. De praktijk bestaat al langer in Frankrijk, lichtte staatssecretaris Francken vrijdag toe na afloop van de ministerraad. Hij zegt zich niet te kunnen inbeelden dat iemand die bijvoorbeeld de Belgische nationaliteit wil bekomen, zou weigeren zo'n document te ondertekenen. Mocht dat toch het geval zijn, dan zal die weigering een element zijn in de beoordeling van iemands aanvraag. "Als iemand toekomt als asielzoeker en zegt fundamenteel niet akkoord te kunnen gaan, dan is dat een element dat mee moet spelen", vindt Francken, ook bijvoorbeeld bij gezinshereniging. "Het lijkt me incoherent en incompatibel dat iemand zegt fundamenteel niet akkoord te gaan met die principes, maar toch de Belgische nationaliteit wil krijgen". De ministerraad raakte het vrijdag ook eens over de beperking in de tijd van het statuut van erkende vluchteling. Het zou tijdens een eerste periode over een termijn van vijf jaar gaan. Ook krijgt de Dienst Vreemdelingenzaken voortaan negen maanden de tijd om zich over aanvragen voor gezinshereniging te buigen. Nu is dat nog zes maanden. De regering-Michel gaf ook in tweede lezing haar fiat voor de toegang van vluchtelingen tot de arbeidsmarkt na vier maanden, in plaats van de huidige zes maanden. (Belga / JH)