De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers in de toekomst slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen. De plannen botsten eerder al op bedenkingen en kritiek van de Vlaamse sociale partners (SERV) en van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Beide organen vrezen dat de plannen "extra drempels" zullen opwerpen voor nieuwkomers. Diezelfde kritiek keerde recent ook terug in stapels mails die een groep leerkrachten NT2 aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement heeft gestuurd. Vlaams minister Bart Somers houdt vol dat zijn plannen zullen zorgen voor een "traject op maat" en voor "meer kansen" voor nieuwkomers. Volgens de Open Vld-minister is de gevraagde financiële bijdrag voor de meeste nieuwkomers ook perfect "haalbaar". "Maar we mogen niet blind zijn voor wie het financieel moeilijker heeft", geeft Somers toe. Zo blijkt uit cijfers van de administratie dat 16 procent van alle nieuwkomers die een inburgeringscontract afsloten afhankelijk zijn van een leefloon. "Dat is niet niks. Het is iets minder dan vierduizend mensen, op een totaliteit van twintigduizend", aldus Somers. In principe kunnen inburgeraars die het financieel moeilijker hebben, terecht bij het Sociaal Huis. Maar minister Somers schuift nu ook een andere suggestie naar voren. "Samen met de lokale besturen wil ik een systeem uitwerken waar inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om zo hun bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het lokale vrijwilligerswerk", klinkt het. Volgens Somers wint iedereen bij die piste, gaande van het lokale Sociaal Huis en de lokale besturen tot de nieuwkomer zelf. (Belga)

De Vlaamse regering wil het inburgeringsbeleid grondig hertekenen. Om een inburgeringsattest te behalen moeten nieuwkomers in de toekomst slagen voor gestandaardiseerde testen voor de cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) en maatschappelijke oriëntatie (MO). Inburgeraars die niet werken, moeten zich verplicht inschrijven bij de arbeidsbemiddelingsdienst VDAB. Wie na twee jaar te weinig heeft gewerkt, moet een bijkomende taaltest afleggen. Deelnemers zullen voor elke cursus en test moeten betalen. De plannen botsten eerder al op bedenkingen en kritiek van de Vlaamse sociale partners (SERV) en van de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor). Beide organen vrezen dat de plannen "extra drempels" zullen opwerpen voor nieuwkomers. Diezelfde kritiek keerde recent ook terug in stapels mails die een groep leerkrachten NT2 aan de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement heeft gestuurd. Vlaams minister Bart Somers houdt vol dat zijn plannen zullen zorgen voor een "traject op maat" en voor "meer kansen" voor nieuwkomers. Volgens de Open Vld-minister is de gevraagde financiële bijdrag voor de meeste nieuwkomers ook perfect "haalbaar". "Maar we mogen niet blind zijn voor wie het financieel moeilijker heeft", geeft Somers toe. Zo blijkt uit cijfers van de administratie dat 16 procent van alle nieuwkomers die een inburgeringscontract afsloten afhankelijk zijn van een leefloon. "Dat is niet niks. Het is iets minder dan vierduizend mensen, op een totaliteit van twintigduizend", aldus Somers. In principe kunnen inburgeraars die het financieel moeilijker hebben, terecht bij het Sociaal Huis. Maar minister Somers schuift nu ook een andere suggestie naar voren. "Samen met de lokale besturen wil ik een systeem uitwerken waar inburgeraars maatschappelijk zinvol werk kunnen doen om zo hun bijdrage te leveren. Denk bijvoorbeeld aan het lokale vrijwilligerswerk", klinkt het. Volgens Somers wint iedereen bij die piste, gaande van het lokale Sociaal Huis en de lokale besturen tot de nieuwkomer zelf. (Belga)