Van de ondervraagde jongeren zou 95,5 procent een dronken chauffeur aanspreken op zijn toestand en 93,1 procent zoekt een andere manier om thuis te geraken als hun chauffeur gedronken heeft. Zowat 85,5 procent van de jongeren rijdt niet mee met een chauffeur onder invloed, zelfs als hun vrienden dat wél doen en 93,8 procent van de doelgroep vindt rijden onder invloed hoe dan ook onaanvaardbaar. Uit de enquête blijkt voorts dat vooral vrouwelijke passagiers (92,8 procent) zich nog net iets bewuster zijn van het probleem dan hun mannelijke collega's (83,7 procent). Zij kiezen sneller voor een veilige oplossing als blijkt dat de bestuurder onder invloed is. De nieuwe WODCA-campagne mikt op het behoud en zelfs een verbetering van dit al erg positieve passagiersgedrag. De campagne bestaat uit affiches, bierkaartjes, een interactief gedeelte, een gadget en een Facebook-profiel. Nuchtere chauffeurs en passagiers die meerijden met een nuchtere chauffeur krijgen een kaarsje met daarop de boodschap "Ga niet licht over je toekomst". (COR 327)

Van de ondervraagde jongeren zou 95,5 procent een dronken chauffeur aanspreken op zijn toestand en 93,1 procent zoekt een andere manier om thuis te geraken als hun chauffeur gedronken heeft. Zowat 85,5 procent van de jongeren rijdt niet mee met een chauffeur onder invloed, zelfs als hun vrienden dat wél doen en 93,8 procent van de doelgroep vindt rijden onder invloed hoe dan ook onaanvaardbaar. Uit de enquête blijkt voorts dat vooral vrouwelijke passagiers (92,8 procent) zich nog net iets bewuster zijn van het probleem dan hun mannelijke collega's (83,7 procent). Zij kiezen sneller voor een veilige oplossing als blijkt dat de bestuurder onder invloed is. De nieuwe WODCA-campagne mikt op het behoud en zelfs een verbetering van dit al erg positieve passagiersgedrag. De campagne bestaat uit affiches, bierkaartjes, een interactief gedeelte, een gadget en een Facebook-profiel. Nuchtere chauffeurs en passagiers die meerijden met een nuchtere chauffeur krijgen een kaarsje met daarop de boodschap "Ga niet licht over je toekomst". (COR 327)