Haveninfrastructuur krijgt internationaal een vereist beveiligingsniveau op basis van een ISPS-code (International Ship and Port Facility Security Code). Ons land telt 200 faciliteiten met zo'n code, waarvan 85 in de Antwerpse haven. Onderzoek uit 2020 toont aan dat lang niet alle faciliteiten voldoende beveiligd zijn. In Antwerpen worden de beveiligingsplannen voor slechts 54 procent van de faciliteiten correct en consequent toegepast. Dat maakt de infrastructuur kwetsbaar voor indringers, manipulatie van goederen, drugs- en cybercriminaliteit. De huidige veiligheidsregels voldoen daarbij niet. "Voor de geldende beveiligingsplannen gelden geen afdwingbare normen", zegt minister Van Quickenborne. Vandaag bracht hij in Antwerpen een bezoek aan de nieuwe MPET-terminal, die voldoet aan de hoogste beveiligingseisen, en de terminal van Mexico Natie, die recent investeerde in betere camera's en omheining. De minister wil een nieuwe regelgeving invoeren, op basis van drie actiepunten: strengere standaarden voor beveiliging, meer controle en sancties, en een betere samenwerking. Havenfaciliteiten zullen volgens het plan meer eisen opgelegd krijgen op vlak van toegangscontrole, camerabewaking en perimeterbeveiliging. Ze zullen ook meer gecontroleerd worden, onder meer met behulp van drones. Ook indringers riskeren volgens het voorstel zwaardere straffen. Zo zouden zware inbreuken kunnen leiden tot 15 jaar cel en honderdduizenden euro's boete. Hardnekkige overtreders zouden een havenverbod kunnen krijgen. Het wetsontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt in samenspraak met de havenautoriteiten en andere stakeholders. In oktober wordt het plan voorgelegd aan de gewesten, tegen begin volgend jaar zou de nieuwe wet van kracht kunnen zijn. (Belga)

Haveninfrastructuur krijgt internationaal een vereist beveiligingsniveau op basis van een ISPS-code (International Ship and Port Facility Security Code). Ons land telt 200 faciliteiten met zo'n code, waarvan 85 in de Antwerpse haven. Onderzoek uit 2020 toont aan dat lang niet alle faciliteiten voldoende beveiligd zijn. In Antwerpen worden de beveiligingsplannen voor slechts 54 procent van de faciliteiten correct en consequent toegepast. Dat maakt de infrastructuur kwetsbaar voor indringers, manipulatie van goederen, drugs- en cybercriminaliteit. De huidige veiligheidsregels voldoen daarbij niet. "Voor de geldende beveiligingsplannen gelden geen afdwingbare normen", zegt minister Van Quickenborne. Vandaag bracht hij in Antwerpen een bezoek aan de nieuwe MPET-terminal, die voldoet aan de hoogste beveiligingseisen, en de terminal van Mexico Natie, die recent investeerde in betere camera's en omheining. De minister wil een nieuwe regelgeving invoeren, op basis van drie actiepunten: strengere standaarden voor beveiliging, meer controle en sancties, en een betere samenwerking. Havenfaciliteiten zullen volgens het plan meer eisen opgelegd krijgen op vlak van toegangscontrole, camerabewaking en perimeterbeveiliging. Ze zullen ook meer gecontroleerd worden, onder meer met behulp van drones. Ook indringers riskeren volgens het voorstel zwaardere straffen. Zo zouden zware inbreuken kunnen leiden tot 15 jaar cel en honderdduizenden euro's boete. Hardnekkige overtreders zouden een havenverbod kunnen krijgen. Het wetsontwerp wordt op dit moment verder uitgewerkt in samenspraak met de havenautoriteiten en andere stakeholders. In oktober wordt het plan voorgelegd aan de gewesten, tegen begin volgend jaar zou de nieuwe wet van kracht kunnen zijn. (Belga)