De vernietigde wet van 2015 verlengde de levensduur van de twee oudste kerncentrales met 10 jaar vanaf 2015. Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu startten toen een procedure tot vernietiging van de wet omdat er geen milieu-effectenrapport was opgesteld. Na advies bij het Europees Hof van Justitie besliste het Grondwettelijk Hof op 5 maart de wet te vernietigen maar de gevolgen van de wet tot eind 2022 te handhaven. Tegen dan zou een milieu-effectenrapport opgesteld en een grensoverschrijdende inspraakprocedure georganiseerd moeten worden en een nieuwe wet gestemd. Marghem (MR) toonde zich vanmiddag in de energiecommissie optimistisch dat al die zaken er voor het einde van de deadline zullen komen. "We zullen rekening houden met de eerdere studies en ze bijwerken, en een nieuwe studie uitvoeren over het uitstellen van de deactivering van Doel 1 en Doel 2", zei ze. Een concreet tijdschema schoof ze niet naar voor. "Eens het stadium van het bestek achter de rug zal ik over een meer nauwkeurige timing beschikken", klonk het. Er is bovendien ook nog geen contact geweest over de kwestie met de buurlanden. (Belga)

De vernietigde wet van 2015 verlengde de levensduur van de twee oudste kerncentrales met 10 jaar vanaf 2015. Inter-Environnement Wallonie en Bond Beter Leefmilieu startten toen een procedure tot vernietiging van de wet omdat er geen milieu-effectenrapport was opgesteld. Na advies bij het Europees Hof van Justitie besliste het Grondwettelijk Hof op 5 maart de wet te vernietigen maar de gevolgen van de wet tot eind 2022 te handhaven. Tegen dan zou een milieu-effectenrapport opgesteld en een grensoverschrijdende inspraakprocedure georganiseerd moeten worden en een nieuwe wet gestemd. Marghem (MR) toonde zich vanmiddag in de energiecommissie optimistisch dat al die zaken er voor het einde van de deadline zullen komen. "We zullen rekening houden met de eerdere studies en ze bijwerken, en een nieuwe studie uitvoeren over het uitstellen van de deactivering van Doel 1 en Doel 2", zei ze. Een concreet tijdschema schoof ze niet naar voor. "Eens het stadium van het bestek achter de rug zal ik over een meer nauwkeurige timing beschikken", klonk het. Er is bovendien ook nog geen contact geweest over de kwestie met de buurlanden. (Belga)