De testen houden onder meer in dat De Lijn nagaat of de trams op het nieuwe traject kunnen passeren zonder iets te raken, of de ligging van de sporen goed is, of de aansturing van de wissels naar behoren werkt en of het vermogen van de tractiestations voldoet. "We hebben erg uitgekeken naar de tram naar het Eilandje, maar op veiligheid willen we geen millimeter toegeven", reageert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. "Voor de aannemer betekent dit dat hij een deel van de voorziene vergoeding niet krijgt." Tram 7 zal nu nog even de Sint-Pietersvliet als noordelijke eindhalte behouden en hopelijk vanaf de tweede helft van juni het Eilandje aandoen. De Lijn stelt wel dat de tramtunnel onder de Frankrijklei en de verlenging van lijn 6 naar het noorden belangrijker zijn met het oog op de gevreesde 'knip' van de Leien. Vanaf 5 juni zal er immers geen noord-zuidverkeer meer mogelijk zijn op de Leien ter hoogte van De Keyserlei en De Lijn wil dan voldoende alternatieven kunnen aanbieden voor de wagen. (Belga)

De testen houden onder meer in dat De Lijn nagaat of de trams op het nieuwe traject kunnen passeren zonder iets te raken, of de ligging van de sporen goed is, of de aansturing van de wissels naar behoren werkt en of het vermogen van de tractiestations voldoet. "We hebben erg uitgekeken naar de tram naar het Eilandje, maar op veiligheid willen we geen millimeter toegeven", reageert Roger Kesteloot, directeur-generaal van De Lijn. "Voor de aannemer betekent dit dat hij een deel van de voorziene vergoeding niet krijgt." Tram 7 zal nu nog even de Sint-Pietersvliet als noordelijke eindhalte behouden en hopelijk vanaf de tweede helft van juni het Eilandje aandoen. De Lijn stelt wel dat de tramtunnel onder de Frankrijklei en de verlenging van lijn 6 naar het noorden belangrijker zijn met het oog op de gevreesde 'knip' van de Leien. Vanaf 5 juni zal er immers geen noord-zuidverkeer meer mogelijk zijn op de Leien ter hoogte van De Keyserlei en De Lijn wil dan voldoende alternatieven kunnen aanbieden voor de wagen. (Belga)