Vanaf volgende week verandert de teststrategie op het coronavirus weer. Asymptomatische personen die een hoogrisicocontact hadden, of die terugkeren naar België vanuit een rode zone, zullen vanaf dan weer getest worden. Van Gucht benadrukte op de persconferentie van het crisiscentrum dat ze niet vroeger dan dag zeven zullen mogen getest worden. "Eerder zijn er onvoldoende garanties dat ze toch niet besmettelijk blijken te zijn", zei hij. Om die reden zullen ze ook een PCR-test moeten ondergaan, omdat die een grotere gevoeligheid hebben dan de sneltests, en "zo beter in staat is om een prille besmetting op te pikken". Van Gucht benadrukte ook dat een test de quarantaine niet vervangt. In principe duurt die tien dagen, waarna nog vier dagen extra voorzichtigheid is geboden. Maar bij een negatieve coronatest mag die quarantaine eerder stopgezet worden. Ervan uitgaand dat het resultaat een tot twee dagen op zich kan laten wachten, zou dat er in de realiteit op neerkomen dat een quarantaine in dat geval acht à negen dagen duurt. Is het resultaat positief, dan komt er een extra isolatie bij van minstens zeven dagen. In dat geval moet de besmette persoon ook afstand houden van zijn huisgenoten en mag hij niet buitenkomen voor bijvoorbeeld boodschappen. Als geen test mogelijk is, geldt sowieso tien dagen quarantaine. Wie getest moet worden, zal overigens niet meer via de huisarts moeten passeren. Contacttracers zullen hen een sms bezorgen met een code waarmee ze een test kunnen reserveren. Hetzelfde kan gebeuren na het invullen van het 'passenger locator form' bij terugkeer vanuit het buitenland. Met de code kan op de website mijngezondheid.be een afspraak worden gemaakt voor een test. Op de site zal ook een quarantaine-attest te downloaden zijn, en zal het resultaat op te vragen zijn. Door de nieuwe teststrategie zouden de besmettingscijfers met een tiental procenten kunnen stijgen, waarschuwde Van Gucht wel tot slot. "Iemand besmet gemiddeld een à twee anderen voor zijn besmetting wordt vastgesteld. Bij quarantaine is dat nul. Op die manier kunnen we de lockdown sneller lossen." (Belga)

Vanaf volgende week verandert de teststrategie op het coronavirus weer. Asymptomatische personen die een hoogrisicocontact hadden, of die terugkeren naar België vanuit een rode zone, zullen vanaf dan weer getest worden. Van Gucht benadrukte op de persconferentie van het crisiscentrum dat ze niet vroeger dan dag zeven zullen mogen getest worden. "Eerder zijn er onvoldoende garanties dat ze toch niet besmettelijk blijken te zijn", zei hij. Om die reden zullen ze ook een PCR-test moeten ondergaan, omdat die een grotere gevoeligheid hebben dan de sneltests, en "zo beter in staat is om een prille besmetting op te pikken". Van Gucht benadrukte ook dat een test de quarantaine niet vervangt. In principe duurt die tien dagen, waarna nog vier dagen extra voorzichtigheid is geboden. Maar bij een negatieve coronatest mag die quarantaine eerder stopgezet worden. Ervan uitgaand dat het resultaat een tot twee dagen op zich kan laten wachten, zou dat er in de realiteit op neerkomen dat een quarantaine in dat geval acht à negen dagen duurt. Is het resultaat positief, dan komt er een extra isolatie bij van minstens zeven dagen. In dat geval moet de besmette persoon ook afstand houden van zijn huisgenoten en mag hij niet buitenkomen voor bijvoorbeeld boodschappen. Als geen test mogelijk is, geldt sowieso tien dagen quarantaine. Wie getest moet worden, zal overigens niet meer via de huisarts moeten passeren. Contacttracers zullen hen een sms bezorgen met een code waarmee ze een test kunnen reserveren. Hetzelfde kan gebeuren na het invullen van het 'passenger locator form' bij terugkeer vanuit het buitenland. Met de code kan op de website mijngezondheid.be een afspraak worden gemaakt voor een test. Op de site zal ook een quarantaine-attest te downloaden zijn, en zal het resultaat op te vragen zijn. Door de nieuwe teststrategie zouden de besmettingscijfers met een tiental procenten kunnen stijgen, waarschuwde Van Gucht wel tot slot. "Iemand besmet gemiddeld een à twee anderen voor zijn besmetting wordt vastgesteld. Bij quarantaine is dat nul. Op die manier kunnen we de lockdown sneller lossen." (Belga)