De Europese Unie heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om voor energie-intensieve sectoren die doelstelling te volgen. Voor de andere sectoren mikt Vlaanderen op minstens 85 procent vermindering van broeikasgas tegen 2050, met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Deze doelstellingen stellen de Vlaamse industrie, overheden, kennisinstellingen en maatschappij voor grote uitdagingen. In Vlaanderen zijn de sectoren chemie, staalproductie en raffinaderijen samen verantwoordelijk voor ongeveer 90 procent van de totale broeikasgasuitstoot, maar tegelijk zijn het cruciale sectoren voor de hele economie. Er zijn 176.300 mensen rechtstreeks tewerkgesteld, samen met de indirecte tewerkstelling zijn dat er zelfs 343.000 of 12 procent van de tewerkstelling in Vlaanderen. De meeste producten die ze maken, zullen ook in 2050 nog nodig zijn. De studie, in opdracht van minister Crevits en Vlaio, komt daarom met een reeks aanbevelingen om de doelstellingen te halen en de basisindustrie duurzamer te maken. Uitgangspunt is om ongeveer de helft van de CO2-vermindering te laten gebeuren door CO2 op te vangen en om te zetten naar andere producten of in lege gasvelden op te slaan. De industrie moet ook meer gebruik maken van biomassa in plaats van fossiele brandstof en moet meer verwarmen met (groene) elektriciteit in plaats van met aardgas. Uitgaande van een aantal doorbraken en gunstige condities zou op deze manier een enorme CO2-reductie mogelijk kunnen zijn tegen 2050. Toch zijn er nog een aantal onzekere parameters. Zo zal er meer waterstof nodig zijn voor de duurzame industrie, en daarvan is Vlaanderen voor een groot deel afhankelijk van import. Om te kunnen slagen in de transitie is het dan ook een cruciale voorwaarde dat waterstof tegen een concurrentiële prijs beschikbaar zal zijn. Minister Crevits benadrukt dat het innovatiebeleid onverminderd zal voortgezet worden. Vlaanderen zal daarbij optimaal gebruik maken van de forse financiële hefbomen die Europa met haar Green Deal aanreikt. "Als Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt naar klimaatneutraliteit, kan het bijkomende economische activiteiten aantrekken. Nieuwe bedrijven zullen hun weg naar Vlaanderen vinden via klimaatvriendelijke technologieën, betrouwbare basisinfrastructuur en sectoroverschrijdende clusters", klinkt het. De studie past binnen het zogenaamde "moonshot"-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid, dat goed is voor een totale investering van 400 miljoen euro. Het programma werd vorig jaar gelanceerd en investeert jaarlijks 20 miljoen euro in Vlaams basisonderzoek naar nieuwe technologieën, zodat die tegen 2050 op industriële schaal kunnen worden toegepast in een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie. De volledige studie is binnenkort te raadplegen op www.vlaio.be. (Belga)

De Europese Unie heeft de ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2050. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om voor energie-intensieve sectoren die doelstelling te volgen. Voor de andere sectoren mikt Vlaanderen op minstens 85 procent vermindering van broeikasgas tegen 2050, met de ambitie om te evolueren naar volledige klimaatneutraliteit. Deze doelstellingen stellen de Vlaamse industrie, overheden, kennisinstellingen en maatschappij voor grote uitdagingen. In Vlaanderen zijn de sectoren chemie, staalproductie en raffinaderijen samen verantwoordelijk voor ongeveer 90 procent van de totale broeikasgasuitstoot, maar tegelijk zijn het cruciale sectoren voor de hele economie. Er zijn 176.300 mensen rechtstreeks tewerkgesteld, samen met de indirecte tewerkstelling zijn dat er zelfs 343.000 of 12 procent van de tewerkstelling in Vlaanderen. De meeste producten die ze maken, zullen ook in 2050 nog nodig zijn. De studie, in opdracht van minister Crevits en Vlaio, komt daarom met een reeks aanbevelingen om de doelstellingen te halen en de basisindustrie duurzamer te maken. Uitgangspunt is om ongeveer de helft van de CO2-vermindering te laten gebeuren door CO2 op te vangen en om te zetten naar andere producten of in lege gasvelden op te slaan. De industrie moet ook meer gebruik maken van biomassa in plaats van fossiele brandstof en moet meer verwarmen met (groene) elektriciteit in plaats van met aardgas. Uitgaande van een aantal doorbraken en gunstige condities zou op deze manier een enorme CO2-reductie mogelijk kunnen zijn tegen 2050. Toch zijn er nog een aantal onzekere parameters. Zo zal er meer waterstof nodig zijn voor de duurzame industrie, en daarvan is Vlaanderen voor een groot deel afhankelijk van import. Om te kunnen slagen in de transitie is het dan ook een cruciale voorwaarde dat waterstof tegen een concurrentiële prijs beschikbaar zal zijn. Minister Crevits benadrukt dat het innovatiebeleid onverminderd zal voortgezet worden. Vlaanderen zal daarbij optimaal gebruik maken van de forse financiële hefbomen die Europa met haar Green Deal aanreikt. "Als Vlaanderen een voortrekkersrol opneemt naar klimaatneutraliteit, kan het bijkomende economische activiteiten aantrekken. Nieuwe bedrijven zullen hun weg naar Vlaanderen vinden via klimaatvriendelijke technologieën, betrouwbare basisinfrastructuur en sectoroverschrijdende clusters", klinkt het. De studie past binnen het zogenaamde "moonshot"-innovatieprogramma van de Vlaamse overheid, dat goed is voor een totale investering van 400 miljoen euro. Het programma werd vorig jaar gelanceerd en investeert jaarlijks 20 miljoen euro in Vlaams basisonderzoek naar nieuwe technologieën, zodat die tegen 2050 op industriële schaal kunnen worden toegepast in een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie. De volledige studie is binnenkort te raadplegen op www.vlaio.be. (Belga)