Een en ander staat te lezen in De Tijd. Volgens een eerste onderzoek zijn de rekeningen jarenlang opgesmukt. Ook werden achterstallige vorderingen, zoals onbetaalde boetes van reizigers, systematisch te hoog ingeschat. Door die inkomsten kunstmatig op te blazen, zijn volgens NMBS-kringen de resultaten sinds 2009 voor 123 miljoen euro opgesmukt.

Daarnaast is het zoeken naar een verklaring voor een gecumuleerde schuld van 102 miljoen euro. Voor 2013 gaat het om 38 miljoen euro onverklaarbare schulden. het auditcomité gaf de bedrijfsrevisoren de opdracht de zaak uit te zoeken. (Belga/TV)

Een en ander staat te lezen in De Tijd. Volgens een eerste onderzoek zijn de rekeningen jarenlang opgesmukt. Ook werden achterstallige vorderingen, zoals onbetaalde boetes van reizigers, systematisch te hoog ingeschat. Door die inkomsten kunstmatig op te blazen, zijn volgens NMBS-kringen de resultaten sinds 2009 voor 123 miljoen euro opgesmukt.Daarnaast is het zoeken naar een verklaring voor een gecumuleerde schuld van 102 miljoen euro. Voor 2013 gaat het om 38 miljoen euro onverklaarbare schulden. het auditcomité gaf de bedrijfsrevisoren de opdracht de zaak uit te zoeken. (Belga/TV)