De federale overheidsdienst Justitie liet begin deze maand weten dat er momenteel 140 cipiers gezocht worden in Vlaanderen en dat er 105 vacatures zijn aan Franstalige kant. Uit cijfers van ACV Openbare Diensten blijkt nu dat er zich in totaal 8.940 mensen kandidaat hebben gesteld voor het vernieuwde wervingsexamen. Voor de 140 Vlaamse vacatures zijn er 1.898 kandidaten, aan Franstalige kant loopt het aantal geïnteresseerden zelfs op tot 7.042. Dat er in het zuiden van het land nog een examen moet worden afgelegd, verklaart het grote verschil, zegt vakbondsman Filip Dudal. Hoeveel mensen er uiteindelijk als cipier aan de slag zullen gaan, zal pas duidelijk zijn binnen drie maanden, wanneer het volledige examen is afgelegd. De vorige selectieronde leverde helemaal niet het gewenste aantal cipiers op. Tussen augustus en december 2016 werden negen sollicitatiesessies georganiseerd. In totaal werden 10.544 geïnteresseerden uitgenodigd voor de testen. Van hen kwam goed 12 procent opdagen (1.346 personen). Slechts 646 kandidaten, goed voor 6 procent van het totale aantal uitgenodigden, slaagden. Van die groep geslaagden kwam ongeveer de helft (328) opdagen voor de verplichte medische controle. 278 bleken geschikt en van hen konden er vorig jaar 169 starten als cipier. Na de lange cipiersstaking van vorig jaar gingen vakbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) akkoord om onder meer het gevangenispersoneel op te trekken tot 7.075, wat neerkwam op de aanwerving van 480 voltijdse equivalenten, onder wie 386 cipiers. Maar ook de uitstroom van het personeel zou opgevangen worden met een een-op-eenvervanging. (Belga)

De federale overheidsdienst Justitie liet begin deze maand weten dat er momenteel 140 cipiers gezocht worden in Vlaanderen en dat er 105 vacatures zijn aan Franstalige kant. Uit cijfers van ACV Openbare Diensten blijkt nu dat er zich in totaal 8.940 mensen kandidaat hebben gesteld voor het vernieuwde wervingsexamen. Voor de 140 Vlaamse vacatures zijn er 1.898 kandidaten, aan Franstalige kant loopt het aantal geïnteresseerden zelfs op tot 7.042. Dat er in het zuiden van het land nog een examen moet worden afgelegd, verklaart het grote verschil, zegt vakbondsman Filip Dudal. Hoeveel mensen er uiteindelijk als cipier aan de slag zullen gaan, zal pas duidelijk zijn binnen drie maanden, wanneer het volledige examen is afgelegd. De vorige selectieronde leverde helemaal niet het gewenste aantal cipiers op. Tussen augustus en december 2016 werden negen sollicitatiesessies georganiseerd. In totaal werden 10.544 geïnteresseerden uitgenodigd voor de testen. Van hen kwam goed 12 procent opdagen (1.346 personen). Slechts 646 kandidaten, goed voor 6 procent van het totale aantal uitgenodigden, slaagden. Van die groep geslaagden kwam ongeveer de helft (328) opdagen voor de verplichte medische controle. 278 bleken geschikt en van hen konden er vorig jaar 169 starten als cipier. Na de lange cipiersstaking van vorig jaar gingen vakbonden en minister van Justitie Koen Geens (CD&V) akkoord om onder meer het gevangenispersoneel op te trekken tot 7.075, wat neerkwam op de aanwerving van 480 voltijdse equivalenten, onder wie 386 cipiers. Maar ook de uitstroom van het personeel zou opgevangen worden met een een-op-eenvervanging. (Belga)