De provinciale Plantijn Hogeschool en de autonome Artesis Hogeschool startten in april vorig jaar de samenwerking op. De bedoeling was om tegen 2013 te fuseren. Daarmee wapenen ze zich tegen de gevolgen van de hervorming van het hoger onderwijs. Daarbij verhuizen academische opleidingen naar de universiteiten. Door de hervorming dreigden de studentenaantallen van Artesis Hogeschool substantieel te zakken. "Er moest iets gebeuren," zegt toekomstig algemeen directeur Pascale De Groote, "aangezien beide hogescholen qua grootte niet zo gunstig waren op vlak van de financiering." Maar volgens De Groote zijn de hogescholen vooral erg complementair: "Er waren tussen de hogescholen maar twee overlappende opleidingen en die hadden nog een sterk verschillend profiel. De fusie kan dus zeer vlot uitgevoerd worden, waarbij we geen problemen zien naar onder meer administratie of personeelszaken." Het moment van de lancering is niet toevallig. Algemeen beheerder voor de nieuwe hogeschool Erwin Samson: "Vanaf januari worden er informatiebeurzen georganiseerd voor de laatstejaars van het secundair onderwijs. Zij starten hun verdere studies misschien wel aan AP." De fusiehogeschool zal aan circa 9.000 studenten zo'n 23 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen kunnen aanbieden. Die worden aangeboden in vier departementen en twee 'schools of arts' op in totaal zes campussen. De fusie moet tegen 1 oktober 2013 afgerond zijn. (DLA)

De provinciale Plantijn Hogeschool en de autonome Artesis Hogeschool startten in april vorig jaar de samenwerking op. De bedoeling was om tegen 2013 te fuseren. Daarmee wapenen ze zich tegen de gevolgen van de hervorming van het hoger onderwijs. Daarbij verhuizen academische opleidingen naar de universiteiten. Door de hervorming dreigden de studentenaantallen van Artesis Hogeschool substantieel te zakken. "Er moest iets gebeuren," zegt toekomstig algemeen directeur Pascale De Groote, "aangezien beide hogescholen qua grootte niet zo gunstig waren op vlak van de financiering." Maar volgens De Groote zijn de hogescholen vooral erg complementair: "Er waren tussen de hogescholen maar twee overlappende opleidingen en die hadden nog een sterk verschillend profiel. De fusie kan dus zeer vlot uitgevoerd worden, waarbij we geen problemen zien naar onder meer administratie of personeelszaken." Het moment van de lancering is niet toevallig. Algemeen beheerder voor de nieuwe hogeschool Erwin Samson: "Vanaf januari worden er informatiebeurzen georganiseerd voor de laatstejaars van het secundair onderwijs. Zij starten hun verdere studies misschien wel aan AP." De fusiehogeschool zal aan circa 9.000 studenten zo'n 23 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen kunnen aanbieden. Die worden aangeboden in vier departementen en twee 'schools of arts' op in totaal zes campussen. De fusie moet tegen 1 oktober 2013 afgerond zijn. (DLA)