De gemiddelde dagprijs in een eenpersoonskamer in een rusthuis geopend voor 2008 bedraagt 43 euro. In de pas geopende centra betaalt de resident gemiddeld 53 euro per dag, met uitschieters tot 70 euro per dag. De kosten stijgen door de strengere normen voor nieuwbouw en de schaarse bouwgronden. De dagprijzen voor de nieuwe rusthuizen lopen wel sterk uiteen in functie van het type van aanbieder, de graad van luxe, de grondprijzen in de regio etc. (VRW)

De gemiddelde dagprijs in een eenpersoonskamer in een rusthuis geopend voor 2008 bedraagt 43 euro. In de pas geopende centra betaalt de resident gemiddeld 53 euro per dag, met uitschieters tot 70 euro per dag. De kosten stijgen door de strengere normen voor nieuwbouw en de schaarse bouwgronden. De dagprijzen voor de nieuwe rusthuizen lopen wel sterk uiteen in functie van het type van aanbieder, de graad van luxe, de grondprijzen in de regio etc. (VRW)