De 'jeugdgevangenis' wordt De Grubbe in Everberg nog vaak genoemd. Het is waar minderjarigen die zware feiten plegen in regel terechtkomen. De jeugdrechter kan beslissen om hen daar voor vijf dagen te plaatsen, wat twee keer met een maand verlengd kan worden. Nu wil minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het systeem herdenken. De Grubbe zou een diagnosecentrum worden, waar de situatie van de jongere duidelijk in kaart wordt gebracht. Als de jeugdrechter oordeelt dat een jongere thuishoort in een gesloten jeugdinstelling, zou die eerst een maand in Everberg moeten doorbrengen. Daar moeten uitgebreide gesprekken volgen met de psychologen en sociaal werkers, maar ook de thuissituatie zal worden nagegaan. Er wordt een rapport opgemaakt en op basis daarvan kan de rechter dan een traject op maat opleggen. (Belga)

De 'jeugdgevangenis' wordt De Grubbe in Everberg nog vaak genoemd. Het is waar minderjarigen die zware feiten plegen in regel terechtkomen. De jeugdrechter kan beslissen om hen daar voor vijf dagen te plaatsen, wat twee keer met een maand verlengd kan worden. Nu wil minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) het systeem herdenken. De Grubbe zou een diagnosecentrum worden, waar de situatie van de jongere duidelijk in kaart wordt gebracht. Als de jeugdrechter oordeelt dat een jongere thuishoort in een gesloten jeugdinstelling, zou die eerst een maand in Everberg moeten doorbrengen. Daar moeten uitgebreide gesprekken volgen met de psychologen en sociaal werkers, maar ook de thuissituatie zal worden nagegaan. Er wordt een rapport opgemaakt en op basis daarvan kan de rechter dan een traject op maat opleggen. (Belga)