De kaderrichtlijn omvat een aantal nieuwe elementen. Zo is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren mogelijk. Het bezoek kan ook op verschillende manieren plaatsvinden: op de kamer, in een speciale ruimte of in open lucht, zolang de maatregelen worden nageleefd. Bezoek kan, als er geen besmettingen zijn, in principe ook altijd plaatsvinden, dus ook in het weekend. In het geval er toch besmettingen zijn in het woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen mogelijk. Die moeten duidelijk toegelicht worden aan de bewoners en hun familie. De hygiëneregels blijven uiteraard nog steeds van tel. Bezoekers moeten zich registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, hun handen desinfecteren met alcoholgel en een mondneusmasker dragen. Ook externen moeten toegang blijven krijgen tot de centra, zeker als ze zorg verlenen zoals pedicure of kine. "We zijn er binnen de taskforce in geslaagd om een kaderrichtlijn op te stellen die tegemoetkomt aan de verwachtingen van alle vertegenwoordigers. We verwijzen daarbij ook opnieuw naar het ethisch kader dat eerder is uitgewerkt en dat richting kan geven om afwegingen te maken om een bezoekregeling op te stellen", zegt Karine Moykens, voorzitster van de Taskforce COVID-19 Zorg. "Bewoners en familie snakken echt naar een versoepeling van de bezoekersregeling. Met meerdere mensen langskomen, elkaar eens vastpakken, op de kamer zitten, het zal weer kunnen, als bezoekers zich aan de afspraken houden en voorzorgsmaatregelen strikt volgen", klinkt het bij minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). "Vanuit de overheid hebben we gezorgd voor meer testcapaciteit, beschermingsmateriaal en financiële steun om te cohorteren indien nodig. Dat waren noodzakelijke voorwaarden voor meer bezoek." De nieuwe richtlijn gaat in vanaf maandag 7 september. (Belga)

De kaderrichtlijn omvat een aantal nieuwe elementen. Zo is fysiek contact tussen bewoners en bezoekers die tot dezelfde bubbel behoren mogelijk. Het bezoek kan ook op verschillende manieren plaatsvinden: op de kamer, in een speciale ruimte of in open lucht, zolang de maatregelen worden nageleefd. Bezoek kan, als er geen besmettingen zijn, in principe ook altijd plaatsvinden, dus ook in het weekend. In het geval er toch besmettingen zijn in het woonzorgcentrum zijn tijdelijke bezoekbeperkingen mogelijk. Die moeten duidelijk toegelicht worden aan de bewoners en hun familie. De hygiëneregels blijven uiteraard nog steeds van tel. Bezoekers moeten zich registreren bij het betreden van het woonzorgcentrum, hun handen desinfecteren met alcoholgel en een mondneusmasker dragen. Ook externen moeten toegang blijven krijgen tot de centra, zeker als ze zorg verlenen zoals pedicure of kine. "We zijn er binnen de taskforce in geslaagd om een kaderrichtlijn op te stellen die tegemoetkomt aan de verwachtingen van alle vertegenwoordigers. We verwijzen daarbij ook opnieuw naar het ethisch kader dat eerder is uitgewerkt en dat richting kan geven om afwegingen te maken om een bezoekregeling op te stellen", zegt Karine Moykens, voorzitster van de Taskforce COVID-19 Zorg. "Bewoners en familie snakken echt naar een versoepeling van de bezoekersregeling. Met meerdere mensen langskomen, elkaar eens vastpakken, op de kamer zitten, het zal weer kunnen, als bezoekers zich aan de afspraken houden en voorzorgsmaatregelen strikt volgen", klinkt het bij minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V). "Vanuit de overheid hebben we gezorgd voor meer testcapaciteit, beschermingsmateriaal en financiële steun om te cohorteren indien nodig. Dat waren noodzakelijke voorwaarden voor meer bezoek." De nieuwe richtlijn gaat in vanaf maandag 7 september. (Belga)