Bij CD&V wordt kersvers vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem in het Vlaams parlement opgevolgd door Gentenaar Stijn De Roo. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt geen opvolger. Hij zetelde in de Kamer immers als opvolger van gewezen Justitieminister Koen Geens, die zijn zitje weer inneemt. Slecht nieuws is er voor Bercy Slegers. Zij moet haar plaats als opvolgster in de Kamer weer afstaan aan Natalie Muylle, die geen verlengd verblijf in de regering kreeg. Bij Open Vld volgt Bruggeling Jasper Pillen de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op. Premier Alexander De Croo was al opgevolgd omdat hij in de regering-Wilmès zetelde. Nu ex-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block terugkeert naar het parlement, moet Bram Delvaux opnieuw plaats ruimen. Sp.a stuurt Meryame Kitir naar de regering met de bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid. Wie haar plaats inneemt als fractieleider, moet nog worden beslist. Haar Kamerzitje zelf wordt ingenomen door Bert Moyaers uit Herk-de-Stad. In het Europees parlement volgt de Gentse Sara Matthieu Petra De Sutter op, die vicepremier wordt, bevoegd voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Kamerlid Tinne Van der Straeten wordt minister van Energie. Zij werd in Brussel verkozen op een Ecolo-lijst. Het is nog onbekend wie haar opvolgt. Het betekent wel dat er een lichte verschuiving komt in de verhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. (Belga)

Bij CD&V wordt kersvers vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem in het Vlaams parlement opgevolgd door Gentenaar Stijn De Roo. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi krijgt geen opvolger. Hij zetelde in de Kamer immers als opvolger van gewezen Justitieminister Koen Geens, die zijn zitje weer inneemt. Slecht nieuws is er voor Bercy Slegers. Zij moet haar plaats als opvolgster in de Kamer weer afstaan aan Natalie Muylle, die geen verlengd verblijf in de regering kreeg. Bij Open Vld volgt Bruggeling Jasper Pillen de nieuwe minister van Justitie Vincent Van Quickenborne op. Premier Alexander De Croo was al opgevolgd omdat hij in de regering-Wilmès zetelde. Nu ex-minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block terugkeert naar het parlement, moet Bram Delvaux opnieuw plaats ruimen. Sp.a stuurt Meryame Kitir naar de regering met de bevoegdheden Ontwikkelingssamenwerking en Grootstedelijk Beleid. Wie haar plaats inneemt als fractieleider, moet nog worden beslist. Haar Kamerzitje zelf wordt ingenomen door Bert Moyaers uit Herk-de-Stad. In het Europees parlement volgt de Gentse Sara Matthieu Petra De Sutter op, die vicepremier wordt, bevoegd voor Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Kamerlid Tinne Van der Straeten wordt minister van Energie. Zij werd in Brussel verkozen op een Ecolo-lijst. Het is nog onbekend wie haar opvolgt. Het betekent wel dat er een lichte verschuiving komt in de verhouding tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. (Belga)