"Om de problemen structureel aan te pakken, moeten we een regering in volheid van bevoegdheid hebben", zei De Block, die minister in de regering van lopende zaken is. Ze wees er wel op dat het cijfer van 3,1 miljard euro al sinds begin juli bekend is. De top van de vakbonden vragen in een open brief dat er in plaats van te besparen dringend wordt gekeken naar nieuwe inkomsten om de sociale zekerheid te financieren. Minister De Block zei het ermee eens te zijn dat blind snijden in de uitgaven niet de oplossing is. Ze wees erop dat de inkomsten van de sociale zekerheid de jongste jaren zijn gestegen, maar dat die stijging lager ligt dan de toename van de uitgaven. (Belga)

"Om de problemen structureel aan te pakken, moeten we een regering in volheid van bevoegdheid hebben", zei De Block, die minister in de regering van lopende zaken is. Ze wees er wel op dat het cijfer van 3,1 miljard euro al sinds begin juli bekend is. De top van de vakbonden vragen in een open brief dat er in plaats van te besparen dringend wordt gekeken naar nieuwe inkomsten om de sociale zekerheid te financieren. Minister De Block zei het ermee eens te zijn dat blind snijden in de uitgaven niet de oplossing is. Ze wees erop dat de inkomsten van de sociale zekerheid de jongste jaren zijn gestegen, maar dat die stijging lager ligt dan de toename van de uitgaven. (Belga)