"Dat is absoluut noodzakelijk. Dan zitten we terug op een overheidstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee voldoen we aan de eisen van Europa. Ongetwijfeld moet de overheid ook die overige 16 miljard zoeken om het overheidstekort naar 0 procent van het bbp te brengen, maar men kan zich wel afvragen of dat nu precies moet tegen 31 december 2015."

U heeft vragen bij het tempo waartegen de vermindering van onze schuldratio na 2012 moet gebeuren?

Verplaetse: Het ritme van de latere budgettaire sanering moet natuurlijk rekening houden met de economische groei, maar nog belangrijker is dat we vooral oog moeten hebben voor de weerslag die zo'n sanering heeft op de jobcreatie. Een sanering met 1 procent van het bbp brengt met zich mee dat er pakweg 10.000 jobs in de privésector minder gecreëerd worden. En we hebben net veel nieuwe jobs nodig, want we scoren op het vlak van de werkgelegenheidsgraad ondermaats in Europa. De verwachting is dat we dit jaar een werkgelegenheidsgraad van 61 procent zullen halen, wat nauwelijks beter is dan het resultaat tien jaar geleden.

Dan moet je weten dat het Lissabonobjectief bepaalde dat er in Europa een werkgelegenheidsgraad van 70 procent zou zijn in 2010, ook in België. Daar zijn we dus een heel eind van verwijderd. Daarom moeten de saneringsmaatregelen, eens de rentesneeuwbal gestopt is, economisch rationeel en sociaal rechtvaardig zijn en dus de geringst mogelijke weerslag hebben op de werkgelegenheid. We moeten dus ook na 2012 nog saneren, maar we zouden dan beter twee objectieven voor ogen houden: enerzijds verder saneren, anderzijds onze werkgelegenheidsgraad toch iets dichter bij het Europees gemiddelde brengen.' (EWP)

"Dat is absoluut noodzakelijk. Dan zitten we terug op een overheidstekort van 3 procent van het bruto binnenlands product. Daarmee voldoen we aan de eisen van Europa. Ongetwijfeld moet de overheid ook die overige 16 miljard zoeken om het overheidstekort naar 0 procent van het bbp te brengen, maar men kan zich wel afvragen of dat nu precies moet tegen 31 december 2015."U heeft vragen bij het tempo waartegen de vermindering van onze schuldratio na 2012 moet gebeuren? Verplaetse: Het ritme van de latere budgettaire sanering moet natuurlijk rekening houden met de economische groei, maar nog belangrijker is dat we vooral oog moeten hebben voor de weerslag die zo'n sanering heeft op de jobcreatie. Een sanering met 1 procent van het bbp brengt met zich mee dat er pakweg 10.000 jobs in de privésector minder gecreëerd worden. En we hebben net veel nieuwe jobs nodig, want we scoren op het vlak van de werkgelegenheidsgraad ondermaats in Europa. De verwachting is dat we dit jaar een werkgelegenheidsgraad van 61 procent zullen halen, wat nauwelijks beter is dan het resultaat tien jaar geleden. Dan moet je weten dat het Lissabonobjectief bepaalde dat er in Europa een werkgelegenheidsgraad van 70 procent zou zijn in 2010, ook in België. Daar zijn we dus een heel eind van verwijderd. Daarom moeten de saneringsmaatregelen, eens de rentesneeuwbal gestopt is, economisch rationeel en sociaal rechtvaardig zijn en dus de geringst mogelijke weerslag hebben op de werkgelegenheid. We moeten dus ook na 2012 nog saneren, maar we zouden dan beter twee objectieven voor ogen houden: enerzijds verder saneren, anderzijds onze werkgelegenheidsgraad toch iets dichter bij het Europees gemiddelde brengen.' (EWP)