'Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan', benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block, maar de overheid neemt alvast voorzorgen om in de toekomst niet in de problemen te komen. Enkele nieuwe maatregelen moeten daarom de druk op de Belgische ziekenhuizen verlichten. 'Zo behouden ze te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen', aldus de minister.

Niet-dringende consultaties en ingrepen opgeschort

Alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land zullen niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uitstellen. Van zodra dat mogelijk is, zullen ze een inhaalbeweging maken voor die niet-dringende afspraken. Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie en dialyse.

Bezoek wordt beperkt

Bezoek aan alle ziekenhuizen wordt verboden. Naast algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen gaat het ook over psychiatrische ziekenhuizen. Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet:

- vrijwilligers en stagiairs

- ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie

- kraamzorg of neonatologie

- onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase

- begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt).

Zwangere vrouwen en baby's niet langer beschouwd als risicogroep

Zwangere vrouwen en kinderen die jonger zijn dan 6 maanden, worden niet langer beschouwd als risicogroep bij Covid-19. Tot voor kort was dat wel nog het geval, maar op basis van de evoluerende kennis rbehoren zij niet meer tot de risicogroep.

Zorgpersoneel met milde symptomen en zonder koorts niet langer getest

Artsen, verpleegkundigen, rusthuismedewerkers en paramedische beroepen met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen moeten niet langer meteen getest moeten worden, zolang ze milde symptomen zonder koorts vertonen. Werken blijft - voor zover de klinische toestand dat toelaat - dan toegelaten 'mits gebruik van een chirurgisch masker en goede handhygiëne'.

Indien zorgverleners respiratoire symptomen én koorts vertonen, moeten ze wel nog een staal laten afnemen voor diagnose. In afwachting van het resultaat moeten ze dan in thuisisolatie.

'Op dit moment kunnen onze ziekenhuizen en zorgverleners de corona-uitbraak perfect aan', benadrukt minister van Volksgezondheid Maggie De Block, maar de overheid neemt alvast voorzorgen om in de toekomst niet in de problemen te komen. Enkele nieuwe maatregelen moeten daarom de druk op de Belgische ziekenhuizen verlichten. 'Zo behouden ze te allen tijde de capaciteit om patiënten besmet met Covid-19 de best mogelijke zorg toe te dienen, ook als zich een sterke toename in het aantal besmettingen zou voordoen', aldus de minister.Alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen in ons land zullen niet-dringende consultaties, onderzoeken en ingrepen uitstellen. Van zodra dat mogelijk is, zullen ze een inhaalbeweging maken voor die niet-dringende afspraken. Dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen blijven uiteraard plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan chemotherapie en dialyse.Bezoek aan alle ziekenhuizen wordt verboden. Naast algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen gaat het ook over psychiatrische ziekenhuizen. Voor een aantal groepen mensen geldt het verbod niet: - vrijwilligers en stagiairs- ouders (of voogden) van minderjarigen die verblijven op de afdeling pediatrie- kraamzorg of neonatologie- onmiddellijke naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase- begeleiders bij noodzakelijke consultaties, onderzoeken of ingrepen (maximum één begeleider per patiënt). Zwangere vrouwen en kinderen die jonger zijn dan 6 maanden, worden niet langer beschouwd als risicogroep bij Covid-19. Tot voor kort was dat wel nog het geval, maar op basis van de evoluerende kennis rbehoren zij niet meer tot de risicogroep.Artsen, verpleegkundigen, rusthuismedewerkers en paramedische beroepen met een acute infectie van de bovenste of onderste luchtwegen moeten niet langer meteen getest moeten worden, zolang ze milde symptomen zonder koorts vertonen. Werken blijft - voor zover de klinische toestand dat toelaat - dan toegelaten 'mits gebruik van een chirurgisch masker en goede handhygiëne'. Indien zorgverleners respiratoire symptomen én koorts vertonen, moeten ze wel nog een staal laten afnemen voor diagnose. In afwachting van het resultaat moeten ze dan in thuisisolatie.