Dat staat in een koninklijk besluit dat al jaren op zich laat wachten en morgen in het Staatsblad verschijnt. De nieuwe regels zijn ondertekend door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de Staatsveiligheid, en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), bevoegd voor de militaire inlichtingendienst die de nieuwe privacyregels ook moet naleven. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen onze geheime diensten welbepaalde persoonsgegevens langer dan 50 jaar mogen bijhouden. Maar dan wordt elke vijf jaar geëvalueerd of die gegevens nog langer nuttig zijn. Een 'raadgever bescherming van de persoonlijke levenssfeer' zal bij de Staatsveiligheid toezien op de vernietiging van de gegevens. (Belga)

Dat staat in een koninklijk besluit dat al jaren op zich laat wachten en morgen in het Staatsblad verschijnt. De nieuwe regels zijn ondertekend door minister van Justitie Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de Staatsveiligheid, en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA), bevoegd voor de militaire inlichtingendienst die de nieuwe privacyregels ook moet naleven. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zullen onze geheime diensten welbepaalde persoonsgegevens langer dan 50 jaar mogen bijhouden. Maar dan wordt elke vijf jaar geëvalueerd of die gegevens nog langer nuttig zijn. Een 'raadgever bescherming van de persoonlijke levenssfeer' zal bij de Staatsveiligheid toezien op de vernietiging van de gegevens. (Belga)