De Kamercommissie keurde vandaag de nieuwe postwet artikelsgewijs goed. De stemming over de hele tekst volgt later, waarna ook de plenaire Kamer nog het licht op groen moet zetten. Het ontwerp zet een Europese richtlijn in Belgische wetten om. Bedoeling van minister De Croo is bpost toe te laten de universele postdienst te garanderen aan een voor de bevolking schappelijke prijs, zonder dat dit een financiële last wordt voor de staat. De oppositie is bezorgd over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij maken ze zich ongerust over een verschil in dienstverlening tussen de stedelijke en agrarische gebieden, bijvoorbeeld via de prijs of via de frequentie waarbinnen de gebieden worden verzorgd. Ook over de evolutie van de prijzen in het algemeen rezen vragen. Minister De Croo garandeerde dat de prijsuniformiteit over het hele land overeind blijft. Dat geldt evenwel niet voor verzendingen in bulk, maar dat heeft geen weerslag op de consument. Ook wil de liberale minister niet tornen aan de verplichting om vijf dagen per week de post te bedelen. Deze discussie is niet aan de orde binnen de regering en ook bpost heeft daarover geen vragen overgemaakt. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een afwijking worden toegestaan, maar dat is een politieke keuze en is vandaag niet aan de orde, verzekerde De Croo. Bijvoorbeeld een forse daling in volume kan daar onder vallen. Laurent Devin (PS) maakte daarbij de sprong naar de persoonlijke digitale brievenbus (e-box) waar De Croo op broedt. (Belga)

De Kamercommissie keurde vandaag de nieuwe postwet artikelsgewijs goed. De stemming over de hele tekst volgt later, waarna ook de plenaire Kamer nog het licht op groen moet zetten. Het ontwerp zet een Europese richtlijn in Belgische wetten om. Bedoeling van minister De Croo is bpost toe te laten de universele postdienst te garanderen aan een voor de bevolking schappelijke prijs, zonder dat dit een financiële last wordt voor de staat. De oppositie is bezorgd over de kwaliteit van de dienstverlening. Daarbij maken ze zich ongerust over een verschil in dienstverlening tussen de stedelijke en agrarische gebieden, bijvoorbeeld via de prijs of via de frequentie waarbinnen de gebieden worden verzorgd. Ook over de evolutie van de prijzen in het algemeen rezen vragen. Minister De Croo garandeerde dat de prijsuniformiteit over het hele land overeind blijft. Dat geldt evenwel niet voor verzendingen in bulk, maar dat heeft geen weerslag op de consument. Ook wil de liberale minister niet tornen aan de verplichting om vijf dagen per week de post te bedelen. Deze discussie is niet aan de orde binnen de regering en ook bpost heeft daarover geen vragen overgemaakt. Onder uitzonderlijke omstandigheden kan een afwijking worden toegestaan, maar dat is een politieke keuze en is vandaag niet aan de orde, verzekerde De Croo. Bijvoorbeeld een forse daling in volume kan daar onder vallen. Laurent Devin (PS) maakte daarbij de sprong naar de persoonlijke digitale brievenbus (e-box) waar De Croo op broedt. (Belga)