Initiatiefnemer Ghelamco moest naast de procedure voor de bouwvergunning ook een milieuvergunning aanvragen voor het Eurostadion. Die milieuvergunningsprocedure loopt via de provincie Vlaams-Brabant, die daarvoor advies vroeg bij Ruimte Vlaanderen. Dat advies, dat persagentschap Belga kon inkijken, blijkt nu ongunstig omdat er geen oplossing is voor de lokale buurtweg aan parking C, de site van het geplande voetbalstadion.
...

Initiatiefnemer Ghelamco moest naast de procedure voor de bouwvergunning ook een milieuvergunning aanvragen voor het Eurostadion. Die milieuvergunningsprocedure loopt via de provincie Vlaams-Brabant, die daarvoor advies vroeg bij Ruimte Vlaanderen. Dat advies, dat persagentschap Belga kon inkijken, blijkt nu ongunstig omdat er geen oplossing is voor de lokale buurtweg aan parking C, de site van het geplande voetbalstadion. Volgens Ruimte Vlaanderen kan het niet dat het Eurostadion-project geen rekening houdt met de veelbesproken buurtweg. 'Zolang de buurtweg niet afgeschaft is of verlegd krachtens een deputatiebeslissing, bestaat er bijgevolg een conflict met het voorliggende project en kan er geen wettige stedenbouwkundige noch milieukundige vergunning worden verleend', luidt het. Lees ook: ongebruikte buurtweg in Grimbergen zet Eurostadion op de hellingGhelamco toch een vergunning geven met als voorwaarde dat de buurtweg later wordt afgeschaft of verlegd, kan volgens de administratie ook al niet omdat Ghelamco die afschaffing zelf niet kan realiseren. Als Ruimte Vlaanderen dezelfde redenering ook zou volgen in het advies voor de bouwvergunning ziet het er nog slechter uit voor het project. Als namelijk ook dat advies negatief zou zijn, is dat bindend voor Grimbergen, de gemeente waar het stadion zou moeten komen en die ook beslist over de bouwvergunning. In een reactie roept oppositiepartij Groen de Vlaamse regering op om het Eurostadion-dossier naar zich toe te trekken en te behandelen als complex project.Fractieleider Björn Rzoska stelt zich vragen bij de manier waarop het dossier wordt behandeld. 'Voor ons is het duidelijk dat een louter ambtelijke of juridische afwikkeling van een groot dossier - het gaat immers over een nationaal stadion met meer dan 60.000 zitjes - op deze wijze op haar limieten stuit.' 'Als de Vlaamse regering dit dossier naar zich toetrekt en behandelt als complex project kan er niet alleen worden gewerkt aan draagvlak, maar worden ook alle betrokkenen rond de tafel gebracht. Niet alleen de Brusselse regering, maar ook de projectontwikkelaar en de betrokken buurtbewoners. Dit project is te groot om af te wentelen op het lokale bestuur alleen.' Volgens Rzoska mag de Vlaamse regering zich niet 'verstoppen achter procedurekwesties'.Intussen dringt de tijd, want het eerste doel van het Eurostadion, het EK voetbal in 2020, lijkt steeds moeilijker te haalbaar. Vorige maand liet de Brusselse N-VA weten te willen afstappen van de plannen rond het Eurostadion als er geen huurder wordt gevonden. 'Ik kan me niet inbeelden dat de stad Brussel jaarlijks 3 miljoen euro gaat betalen voor een stadion zonder voetbalploeg,' zei fractieleider in het Brussels parlement en de Brusselse gemeenteraad Johan Van den Driessche.In principe kunnen de Rode Duivels hun thuiswedstrijden in het Eurostadion afwerken, maar het is vooral de bedoeling dat RSC Anderlecht als huurder zijn intrek neemt in het stadion. Daaromtrent ondertekende de club vorig jaar reeds een beginselakkoord, maar de onderhandelingen tussen Ghelamco en RSC Anderlecht zitten kennelijk strop.Lees ook het opiniestuk van Johan Van den Driessche: 'Voor wie wordt het Eurostadion nog gebouwd?'