Gent telt 92 nachtwinkels en dat leidt volgens het stadsbestuur tot wildgroei in bepaalde buurten, met gevolgen voor de leefbaarheid. Volgens de stad hoort een te grote concentratie nachtwinkels niet thuis in woonbuurten. Onder de overlast wordt onder meer drankgebruik, geluidshinder en nachtlawaai, aan- en afrijden van voertuigen en wildparkeren opgesomd. Om de groei aan banden te leggen moeten nieuwe uitbaters van nacht- en belwinkels voortaan een vergunning aanvragen, die geweigerd wordt als er binnen de 500 meter al een andere dergelijke zaak gevestigd is, gerekend op stapafstand van drempel tot drempel. Het nieuwe reglement gaat in op 1 juli. (COR 207)

Gent telt 92 nachtwinkels en dat leidt volgens het stadsbestuur tot wildgroei in bepaalde buurten, met gevolgen voor de leefbaarheid. Volgens de stad hoort een te grote concentratie nachtwinkels niet thuis in woonbuurten. Onder de overlast wordt onder meer drankgebruik, geluidshinder en nachtlawaai, aan- en afrijden van voertuigen en wildparkeren opgesomd. Om de groei aan banden te leggen moeten nieuwe uitbaters van nacht- en belwinkels voortaan een vergunning aanvragen, die geweigerd wordt als er binnen de 500 meter al een andere dergelijke zaak gevestigd is, gerekend op stapafstand van drempel tot drempel. Het nieuwe reglement gaat in op 1 juli. (COR 207)