Het dossier dateert al van 2016. Toen werd een eerste aanvraag ingediend, om de bestaande moskee aan de Nijvelsesteenweg in Sint-Rochus uit te breiden. Na bezwaarschriften, onder meer van partij Vlaams Belang, werd die aanvraag ingetrokken. Begin 2020 diende de gemeenschap een aanvraag in om een loods even verderop aan de Nijvelsesteenweg, in Essenbeek, te verbouwen tot een moskee. Bij het project behoorden ook klaslokalen met bibliotheek, een vergaderlokaal, een conciërgewoning en voldoende parkeerplaatsen. Zowel het schepencollege als de provinciale deputatie gaven groen licht voor het project, maar er werd toch een beroep ingesteld. Zo belandde het dossier bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Die heeft op 4 november geoordeeld dat de beslissing van de provincie "te weinig gemotiveerd" is genomen. De provincie heeft zich te veel gebaseerd op de huidige locatie van de moskee en te weinig op het nieuwe, weliswaar nabijgelegen, pand en de omgeving, stelt het arrest. Daardoor is de eventuele impact van het nieuwe project niet genoeg onderzocht, zowel op vlak van mobiliteit als op vlak van geluidshinder. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) reageert tevreden op de beslissing. "Het is hoopgevend dat het rechtscollege zich uiterst negatief uitspreekt over de inpasbaarheid van een dergelijke grote moskee in een residentiële wijk." Het dossier ligt nu opnieuw op de bureau van het provinciebestuur: de deputatie heeft drie maanden de tijd om zijn beslissing al dan niet te herzien. (Belga)

Het dossier dateert al van 2016. Toen werd een eerste aanvraag ingediend, om de bestaande moskee aan de Nijvelsesteenweg in Sint-Rochus uit te breiden. Na bezwaarschriften, onder meer van partij Vlaams Belang, werd die aanvraag ingetrokken. Begin 2020 diende de gemeenschap een aanvraag in om een loods even verderop aan de Nijvelsesteenweg, in Essenbeek, te verbouwen tot een moskee. Bij het project behoorden ook klaslokalen met bibliotheek, een vergaderlokaal, een conciërgewoning en voldoende parkeerplaatsen. Zowel het schepencollege als de provinciale deputatie gaven groen licht voor het project, maar er werd toch een beroep ingesteld. Zo belandde het dossier bij de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Die heeft op 4 november geoordeeld dat de beslissing van de provincie "te weinig gemotiveerd" is genomen. De provincie heeft zich te veel gebaseerd op de huidige locatie van de moskee en te weinig op het nieuwe, weliswaar nabijgelegen, pand en de omgeving, stelt het arrest. Daardoor is de eventuele impact van het nieuwe project niet genoeg onderzocht, zowel op vlak van mobiliteit als op vlak van geluidshinder. Vlaams parlementslid Klaas Slootmans (Vlaams Belang) reageert tevreden op de beslissing. "Het is hoopgevend dat het rechtscollege zich uiterst negatief uitspreekt over de inpasbaarheid van een dergelijke grote moskee in een residentiële wijk." Het dossier ligt nu opnieuw op de bureau van het provinciebestuur: de deputatie heeft drie maanden de tijd om zijn beslissing al dan niet te herzien. (Belga)