Na anderhalve maand van vergaderingen legden burgemeester Close en zijn schepenen trots een meerderheidsakkoord van 180 pagina's voor. Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings wordt eerste schepen en krijgt klimaat en sport als bevoegdheden.

De groenen krijgen nog drie zitjes in het schepencollege: Bart Dhondt wordt schepen van mobiliteit en openbare werken, Arnaud Pinxteren wordt schepen van het jonge kind, burgerparticipatie en stadsvernieuwing en Zoubida Jellab wordt bevoegd voor openbare netheid en groene ruimten.

Liesbet Temmerman van Ecolo wordt voorzitter van de gemeenteraad. Fabian Maingain van DéFI wordt schepen van economie, werk, smart city en administratieve vereenvoudiging. Ans Persoons keert na haar succes met Change.Brussels terug in de meerderheid en wordt schepen van stedenbouw, Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige aangelegenheden.

De overige zitjes in het college worden ingevuld door de PS: Faouzia Hariche wordt schepen van openbaar onderwijs, jeugd en personeel, Mohamed Ouriaghli krijgt huisvesting, openbaar patrimonium en gelijke kansen. Ahmed El Ktibi wordt schepen van burgerlijke stand, bevolking en internationale solidariteit. Nieuwkomer Delphine Houba wordt schepen van cultuur en evenementen en Karine Lalieux wordt OCMW-voorzitter. D

e nieuwe groen-rode meerderheid wilt het signaal dat de kiezers gaven volgen en gaat daarom stevig inzetten op mobiliteit, participatie en verbeteringen van de levenskwaliteit met een focus op schone lucht. 'We willen buiten onze muren treden en contact zoeken in de wijken. Dat is de rode draad van dit meerderheidsakkoord', zegt burgemeester Close. Het grote thema in Brussel-stad is en blijft mobiliteit en gezonde lucht. De groenen krijgen die verantwoordelijkheden in handen.

Er komt een nieuw mobiliteitsplan, maar daar zal de nodige tijd voor genomen worden samen met de gebruikers. Een deadline is er niet. Brussel-stad moet een 'stad op 10 minuten' worden waarbij alle voorzieningen zoals crèches en scholen op 10 minuten wandelafstand zijn. 'Elke wijziging in de publieke ruimte moet afgestemd zijn op kinderen, voetgangers en fietsers. De zachte mobiliteit moet een natuurlijk iets worden. De auto heeft nog zijn plaats in Brussel, maar niet alle. Wij willen het voorbeeld van België zijn', stelt Benoît Hellings.

Na anderhalve maand van vergaderingen legden burgemeester Close en zijn schepenen trots een meerderheidsakkoord van 180 pagina's voor. Ecolo-Kamerlid Benoît Hellings wordt eerste schepen en krijgt klimaat en sport als bevoegdheden. De groenen krijgen nog drie zitjes in het schepencollege: Bart Dhondt wordt schepen van mobiliteit en openbare werken, Arnaud Pinxteren wordt schepen van het jonge kind, burgerparticipatie en stadsvernieuwing en Zoubida Jellab wordt bevoegd voor openbare netheid en groene ruimten. Liesbet Temmerman van Ecolo wordt voorzitter van de gemeenteraad. Fabian Maingain van DéFI wordt schepen van economie, werk, smart city en administratieve vereenvoudiging. Ans Persoons keert na haar succes met Change.Brussels terug in de meerderheid en wordt schepen van stedenbouw, Nederlandstalig onderwijs en Nederlandstalige aangelegenheden. De overige zitjes in het college worden ingevuld door de PS: Faouzia Hariche wordt schepen van openbaar onderwijs, jeugd en personeel, Mohamed Ouriaghli krijgt huisvesting, openbaar patrimonium en gelijke kansen. Ahmed El Ktibi wordt schepen van burgerlijke stand, bevolking en internationale solidariteit. Nieuwkomer Delphine Houba wordt schepen van cultuur en evenementen en Karine Lalieux wordt OCMW-voorzitter. De nieuwe groen-rode meerderheid wilt het signaal dat de kiezers gaven volgen en gaat daarom stevig inzetten op mobiliteit, participatie en verbeteringen van de levenskwaliteit met een focus op schone lucht. 'We willen buiten onze muren treden en contact zoeken in de wijken. Dat is de rode draad van dit meerderheidsakkoord', zegt burgemeester Close. Het grote thema in Brussel-stad is en blijft mobiliteit en gezonde lucht. De groenen krijgen die verantwoordelijkheden in handen. Er komt een nieuw mobiliteitsplan, maar daar zal de nodige tijd voor genomen worden samen met de gebruikers. Een deadline is er niet. Brussel-stad moet een 'stad op 10 minuten' worden waarbij alle voorzieningen zoals crèches en scholen op 10 minuten wandelafstand zijn. 'Elke wijziging in de publieke ruimte moet afgestemd zijn op kinderen, voetgangers en fietsers. De zachte mobiliteit moet een natuurlijk iets worden. De auto heeft nog zijn plaats in Brussel, maar niet alle. Wij willen het voorbeeld van België zijn', stelt Benoît Hellings.