Tom Auwers, de topman van de FOD Volksgezondheid, blijft voorzitter van Celeval. Naast Annemans zijn ook hoogleraar klinische psychologie Ariane Bazan en Vinciane Morel, een vertegenwoordigster van de Belgische evenementensector, opvallende nieuwe gezichten. Virologen en epidemiologen blijven een belangrijke rol spelen. Zo zetelen Erika Vlieghe, Frédérique Jacobs en Marius Gilbert in de werkgroep. Ook Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid zal de vergaderingen van Celeval bijwonen, net als Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité Testing en Tracing. Het Crisiscentrum wordt vertegenwoordigd door Bart Raeymaekers, Binnenlandse Zaken door Christian Wouters en het wetenschappelijk instituut Sciensano door Sophie Quoilin. Opvallende afwezige is Marc Van Ranst, die wel plaatsvervanger blijft van Vlieghe. Bestuurder Johnny Thijs, die wel nog in de GEES zat, werd gevraagd maar heeft bedankt. (Belga)

Tom Auwers, de topman van de FOD Volksgezondheid, blijft voorzitter van Celeval. Naast Annemans zijn ook hoogleraar klinische psychologie Ariane Bazan en Vinciane Morel, een vertegenwoordigster van de Belgische evenementensector, opvallende nieuwe gezichten. Virologen en epidemiologen blijven een belangrijke rol spelen. Zo zetelen Erika Vlieghe, Frédérique Jacobs en Marius Gilbert in de werkgroep. Ook Pedro Facon, directeur-generaal Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid zal de vergaderingen van Celeval bijwonen, net als Karine Moykens, voorzitter van het interfederaal comité Testing en Tracing. Het Crisiscentrum wordt vertegenwoordigd door Bart Raeymaekers, Binnenlandse Zaken door Christian Wouters en het wetenschappelijk instituut Sciensano door Sophie Quoilin. Opvallende afwezige is Marc Van Ranst, die wel plaatsvervanger blijft van Vlieghe. Bestuurder Johnny Thijs, die wel nog in de GEES zat, werd gevraagd maar heeft bedankt. (Belga)